2008. március 9-én eredményesen zárult a „három-kérdéses” (immár „három-igenes”) népszavazás, amelynek közjogi konzekvenciáit már le is vonta a kormány.

Az urnák lezárása után érkezett előzetes eredmények már előrevetíttették az addig csak prognosztizált adatokat: az igenek elsöprő győzelmet aratnak. Több mint 3 millióan szavaztak a népszavazáson a vizitdíj, a kórházi napidíj és a tandíj eltörlésére, míg 600 ezren a megtartására. A közvélemény-kutatók által várt 40-45 százalékos helyett több mint 50 százalékos volt a választási részvétel a vasárnapi népszavazáson.

Közjogi kötelezvény

Amint arról a népszavazás intézményét bemutató korábbi cikkünkben beszámoltunk: az eredményes népszavazás az Országgyűlésre kötelező. Akkor eredményes a referendum, ha az érvényesen szavazó választópolgárok több mint fele, de legalább az összes választópolgár több mint egynegyede a feltett kérdésre azonos választ ad. Az eredményes ügydöntő népszavazással hozott döntés az Országgyűlésre a népszavazás megtartásától – ha népszavazás törvényalkotási kötelezettséget keletkeztetett a törvény megalkotásától – számított három évig kötelező (1998. évi III törvény 8. § (1) bekezdés).

Jelen népszavazás tehát eredményes volt, így az Országgyűlésre kötelező, s mivel tandíjat, a kórházi napidíjat és a képzési hozzájárulást csak törvénymódosítással lehet eltörölni, ezért a referendum eredménye törvényalkotási kötelezettséget testál az Országgyűlésre, amelyet Sólyom László köztársasági elnök is hangsúlyozott.

A kormány készült

Mivel tehát a népszavazás ügydöntő volt, a törvényhozás köteles eltörölni mind a három díjat legkésőbb 2009. január 1-jéig. Gyurcsány Ferenc miniszterelnök és a Fidesz egymással versenyezve, már az urnák lezárása után néhány perccel bejelentette, hogy hétfőn törvényjavaslatot nyújtanak be a népszavazás végrehajtásáról. A kormányfő által említett törvényjavaslat (amelynek Horváth Ágnes, egészségügyi miniszter az előadója) már az esti órákban meg is jelent a miniszterelnöki honlapon, a következő indokolással:

Az Alkotmány 28/C. § (3) bekezdése és az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény 8. § (1) bekezdése alapján az Országgyűlés a népszavazások döntésének haladéktalanul köteles eleget tenni.

A Kormány – tudomásul véve a népszavazások eredményét – jelen törvényjavaslat előterjesztésével kezdeményezi a vizitdíjra és a kórházi napidíjra, valamint a képzési hozzájárulásra vonatkozó törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezését.

A népszavazások a vizitdíj és a kórházi napidíj esetében csak azt a kötelezettséget keletkeztetik, hogy azokat 2009. január 1-jétől kell megszüntetni, a Kormány azonban azt javasolja, hogy a technikailag kivitelezhető legkorábbi időpontban, 2008. április 1-jétől szűnjön meg ez a fizetési kötelezettség.

A részletes indokolásban továbbá kifejtik, hogy a törvényjavaslat valamennyi hatályos törvényből hatályon kívül helyezi a vizitdíjra és kórházi napidíjra vonatkozó szabályozást és továbbá a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényből, illetve annak módosításából a képzési hozzájárulásra vonatkozó szabályokat. A törvényjavaslat 2008. április 1-jével rendeli megszünteti a vizitdíj- és a kórházinapidíj-fizetési kötelezettséget. Ezzel összefüggésben átmeneti szabályként rögzíti a javaslat, hogy a 2008. évben kifizetett, húsz alkalom feletti vizitdíjakat 2008. június 30-ig lehet visszaigényelni a jegyzőtől, illetve ezen időpontig lehet az Egészségbiztosítási Felügyelethez panaszt előterjeszteni a vizitdíjjal és a kórházi napidíjjal összefüggésben.

Rögzíti a törvényjavaslat, hogy a 2008. április 1-jét megelőzően megkezdett, de e dátumot követően befejeződött fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás esetében az elszámolási nyilatkozaton fel kell tüntetni a kórházi napidíj megszüntetése előtti időszakra tekintettel fizetett kórházi napidíj összegét. A vizitdíjra és a kórházi napidíjra vonatkozó törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezése értelemszerűen nem mentesíti az egészségügyi szolgáltatókat az alól, hogy a 2008. április 1-jét megelőzően nyújtott ellátások elszámolása során a vizitdíjjal és a kórházi napidíjjal összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségüknek tegyenek eleget.

A törvénytervezet nem tér ki arra, hogy a díjak eltörlése miatt kieső bevételeket a költségvetés bármilyen forrásból is pótolná. Horváth Ágnes egészségügyi miniszter azt mondta, 60 milliárd forint fog kiesni, és a bevételek pótlására nem lát lehetőséget.

A miniszterelnök Szili Katalin részére írt levelében kezdeményezte, hogy a Házbizottság javasolja az Országgyűlésnek, hogy a törvényjavaslat tárgyalása során úgy térjenek el a Házszabálytól, hogy a törvényjavaslat együttes (összevont) általános és részletes vitájára 2008. március 11-én, kedden kerüljön sor, továbbá a módosító javaslat(ok)ról szavazásra – és a módosító javaslat(ok) elfogadása esetén is – a zárószavazásra 2008. március 17-én kerüljön sor.

Költséghatás

Gyurcsány Ferenc miniszterelnök bejelentette, hogy azt a bevételt, amit a népszavazás elvett, a költségvetésnek nincs módjában, a kormánynak nincs szándékában visszapótolni. Ugyanakkor a Fidesz és a KDNP már látja a kompenzáció forrását. Navracsics Tibor, a Fidesz frakcióvezetője bejelentette: a Fidesz törvényjavaslata értelmében a kormány marketingre szánt pénzeit kellene átcsoportosítani, emellett azt is javasolják, hogy a Szerencsejáték Zrt. évi 41 milliárdos adójának negyedét 2009-től a felsőoktatásra, háromnegyedét egészségügyi intézményekre költsék. Erre is megszületett a reakció: Veres János azt mondta, játékadó-bevétel nem új bevételi forrás, hanem a mindenkori éves költségvetés részét képező adónem, vagyis az ellenzék nem talált új forrást a megszűnő intézményi és vállalkozói bevételek pótlására. Jelenleg a játékadó mintegy 70 milliárd forintos összegéből finanszíroznak sporttámogatásokat, gyermekintézményeket, nyugdíjakat, önkormányzatokat, iskolákat és óvodákat, mondta a pénzügyi tárca vezetőjének.

A népszavazás eredményei [1]

  • Képzési hozzájárulás:
  • igen”: 82,22% (41,15%)
  • nem”: 17,78% (8,9%)
  • Vizitdíj:
  • igen”: 82,42% (41,3%)
  • nem”: 17,58% (8,81%)
  • Kórházi napidíj
  • igen”: 84,08% (42,1%)
  • nem”: 15,92% (7,97%)

Forrás: www.valsztas.hu; 99,99%-os feldolgozottság, 50%-os részvétel (zárójelben a választásra jogosultakhoz viszonyított értékek szerepelnek)