Az OÉT hosszantartó, de sikeres tárgyalásait követő megállapodás alapján 2009. január 1-el havi 71 500 forintra nőtt a kötelező legkisebb munkabér, vagyis a minimálbér.

Az OMMF munkaügyi hírlevele:

Az Országos Érdekegyeztető Tanács hosszantartó, de sikeres tárgyalásait követő megállapodás alapján 2009. január 1-el havi 71 500 forintra nőtt a kötelező legkisebb munkabér, vagyis a minimálbér. Ez a 3,6 százalékos növekedés, havi 2 500 forintos többletjövedelmet jelent a 2008-as minimálbérhez képest.

A megállapodás gyökeresen megváltoztatta a szakmunkások bérminimum-rendszerét is, ugyanis januártól kezdve már nem kell közöttük differenciálni a gyakorlati idő alapján. Mindenki egyforma összegben részesül, ami az első félévben havi 87 000 forint, majd júliustól ez az úgynevezett bérminimum 87 500 forintra emelkedik.

Múltévben a szakmunkások bérminimumának legkisebb összege 82 800 forint, míg a legmagasabb összege 86 300 forint volt.

Az Országos Érdekegyeztető Tanács munkaadói és szakszervezeti oldala a minimálbérrel kapcsolatos megállapodásban további bérjellegű kérdéseket is konkretizált, pl. a 2009-es ágazati és helyi bértárgyalásokhoz ebben a dokumentumban terjesztette elő indítványát a 3-5 százalékos bérfejlesztésről, ami előre vetíti az idei béremelések várható mértékét is, ugyanis a további bértárgyalások kiindulási alapját már ezek a számok képezik.

Az Országos Érdekegyeztető Tanács egyetértésével létrejött megállapodás alapján a Kormány a 321/2008. (XII. 29.) Korm. rendeletében szabályozta, illetve 2009. január 01. hatállyal megállapította a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum összegét.

A változás a közszférában dolgozókat is érinti, mivel illetményüket a kormányrendelet „befagyasztotta”, ezáltal már az idei 13. havi illetményük kifizetésére sem kerül sor.

Ez a korlátozás azonban a havi bruttó 180 ezer forintot vagy annál kevesebbet keresőkre nem vonatkozik, ők ugyanis, 12 hónapra lebontva megkapják az elmaradt 13. havi fizetésüknek megfelelő összeget.

A havi bruttó 180 ezer forint fölött keresők fix összegű kompenzációban részesülnek, aminek havi értéke, bruttó 15 ezer forint.

A minimálbér legkézzelfoghatóbb változása, hogy a tavalyi 56 190 forintos nettó összeg 1 620 forinttal nőtt, ami 2009. januárjától, 57 814 forintos nettó jövedelmet jelent.

A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény felhatalmazása alapján a Kormány a fent már hivatkozott rendeletet hozta, melynek hatálya minden munkáltatóra és munkavállalóra egyaránt kiterjed.

A rendelet közérthető fogalmazása és szemléletes tagoltsága révén világosan mutatja a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére, egységnyi munkaidőre megállapított személyi alapbér kötelező legkisebb összegét, vagyis a mindennapok közismert szóhasználatával a minimálbért.

A teljes munkaidő teljesítése esetén 2009. január 1-től a minimálbér:

 • havibér alkalmazása esetén: 71 500 forint,
 • hetibér alkalmazása esetén: 16 500 forint,
 • napibér alkalmazása esetén: 3 290 forint,
 • órabér alkalmazása esetén: 411 forint.

A fentiekben meghatározottaktól eltérően a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetőleg középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók garantált bérminimuma a teljes munkaidő teljesítése esetén 2009. január 1-től:

 • havibér alkalmazása esetén: 87 000 forint,
 • hetibér alkalmazása esetén: 20 000 forint,
 • napibér alkalmazása esetén: 4 000 forint,
 • órabér alkalmazása esetén: 500 forint;

A garantált bérminimum összege 2009. január 1-től 87 000 Ft, ezt azonban a kormányrendelet már most a hatálybalépéskor sem tekinti végleges megoldásnak, mivel július 1-től további 500 forint, emelésről rendelkezik. Az ötszáz forint összegű munkabéremelés időarányos mértékű változását az alábbi felsorolás tartalmazza:

A garantált bérminimum összege 2009. július 1-től 2009. december 31-ig:

 • havibér alkalmazása esetén: 87 500 forint,
 • hetibér alkalmazása esetén: 20 100 forint,
 • napibér alkalmazása esetén: 4 030 forint,
 • órabér alkalmazása esetén: 503 forint.

Teljesítménybérezésnél, a teljesítménykövetelmények százszázalékos és a teljes munkaidő teljesítése esetén a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók havi munkabérének kötelező legkisebb összege 2009. január 1-től 71 500 forint.

A garantált bérminimum összege 2009. január 1-től 87 000 forint, majd 2009. július 1-től 2009. december 31-ig 87 500 forint.

A rendeletben meghatározott órabértételt, ha a teljes munkaidő napi 8 óránál rövidebb [Mt. 117/B. § (2) bekezdés], arányosan növelt mértékben, amennyiben viszont hosszabb [Mt. 117/B. § (3) bekezdés], arányosan csökkentett mértékben kell figyelembe venni.

Részmunkaidő esetén a meghatározott havi, heti és napi bértételt a munkaidő eltérő mértékével arányosan csökkentve kell figyelembe venni.

A rendelet 2009. január 1-én lép hatályba, amiből az is következik, hogy rendelkezéseit első ízben a 2009. január hónapra, míg a rendelet 2. § (2) bekezdés h) pontjában és a 2. § (3) bekezdés hh) pontjában foglalt szabályt, vagyis a garantált bérminimum 500 forinttal emelt összegét, valamint a teljesítménybérezésre vonatkozó előírásokat első ízben a 2009. július hónapra járó munkabérek megállapításánál kell alkalmazni.

A rendelet értelmében munkáltatón a költségvetési szervet, munkavállalón a közalkalmazottat és a közszolgálati jogviszonyban állót, személyi alapbéren közalkalmazottak esetében az illet­ményt, közszolgálati jogviszonyban állók esetében az alapilletmény és az illetménykiegészítés együttes összegét is érteni kell.

A 321/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 316/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet.

A változások táblázatba foglalt áttekintése:

  2009. január 1-től 2009. december 31-ig 2009. január 1-től 2009. június 30-ig 2009. július 1-től 2009. december 31-ig
Havibér (Forint/hó) 71 500 87 000 87 500
Hetibér (Forint/hét) 16 500 20 000 20 100
Napibér (Forint/nap) 3 290 4 000 4 030
Órabér (Forint/óra) 411 500 503
  2009.január 1-től 2009. december 31-ig 2009. január 1-től 2009. június 30-ig 2009. január 1-től 2009. december 31-ig
munkaidő 8 órás 6 órás 4 órás 8 órás 6 órás 4 órás 8 órás 6 órás 4 órás
Forint/hó 71 500 53 625 35 750 87 000 65 250 43 500 87 500 65 625 43 750