A Jogi Fórum 2009. tavaszi rendezvény-sorozata elismert szakemberek közreműködésével számos aktuális területet dolgoz fel, a gyakorlat igényeit is szem előtt tartó elméleti alapossággal, hasznos tudásanyagot szolgáltatva mind gyakorló jogász, mind a jog világa iránt érdeklődő vendégei számára.

Szabályozás és joggyakorlat szakértőktől, széleskörű konzultációs lehetőség

2009. február 19. (csütörtök) – A polgári eljárásjog 2009. évtől hatályos új szabályai

2009. február 19-én megrendezésre kerülő konferencián egy gyakorló, a Magyar Ügyvédi Kamara titkári tisztségét ellátó ügyvéd, egy tapasztalt bíró, valamint a Magyar Országos Közjegyzői Kamara jogi irodájának vezetője biztosítanak részletes áttekintést a módosult és egyben kiegészült Polgári perrendtartás 2009. január 1-től hatályos új rendelkezéseire vonatkozóan. Az előadók szólnak az ügyvédeket, a bíróságokat és a közjegyzőket érintő legfontosabb változásokról, a változások indokoltságáról, megalapozottságáról, eddigi gyakorlati tapasztalatairól, széleskörű konzultációs lehetőséget biztosítva a jelenlévők számára.

Részletek

2009. február 20. (péntek) – A közbeszerzés új szabályai

A Magyar Köztársaság Országgyűlése 2008. december 8-án elfogadta a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításait. Az új szabályozásnak köszönhetően egyszerűbbé, átláthatóbbá, gyorsabbá és olcsóbbá válnak a közbeszerzések, jelentősen javul továbbá a hazai kis- és közepes vállalkozások hozzáférése a közbeszerzési szerződésekhez. A 2009. február 20-i konferencia keretében a közbeszerzések elméletében és gyakorlatában egyaránt jártas szakemberek részletesen beszámolnak a közbeszerzés új szabályairól, elemezve a módosított jogszabály legproblémásabb rendelkezéseit. Szó lesz többek között az átláthatósági megállapodással, az erõforrás-szervezetekkel, az irreális megajánlások kezelésével, a projekttársaságokkal, az előzetes vitarendezéssel, és a nyilvánossággal kapcsolatos új rendelkezésekről, az egyszerűsített eljárás szabályairól, valamint a jogorvoslatot érintő változásokról. Az előadók a jelenlévők részére széleskörű konzultációs lehetőséget biztosítanak.

Részletek

2009. március 5. (csütörtök) – Az ügyvédi reklám

2008. október 27-én döntött a Magyar Ügyvédi Kamara teljes ülése az új ügyvédi Etikai Szabályzatról. A módosított Etikai Kódex hatálybalépését követően az ügyvéd jogosult lesz az általa nyújtott szolgáltatásokról a nyilvánosságot tájékoztatni feltéve, hogy a tájékoztatás pontos, nem félrevezető és nem sérti az Etikai Szabályzat Preambulumában megfogalmazott ügyvédi alapelveket és alapértékeket. A 2009. március 5-én megrendezésre kerülő konferencián a Magyar Reklámszövetség főtitkára, valamint a Magyar Ügyvédi Kamara reklámetikai munkabizottságának vezetője részletes áttekintést biztosítanak az ügyvédi reklám, a reklámetika elméleti és szabályozási hátterére vonatkozóan, ezt követően pedig egy gyakorló ügyvéd és egy kommunikációs szakember ismertetik a hallgatósággal az ügyvédi reklámtevékenységgel kapcsolatos legfontosabb gyakorlati kérdéseket, tudnivalókat. Az előadók széleskörű konzultációs lehetőséget biztosítanak a jelenlévők részére.

Részletek

2009. március 6. (péntek) – Körbetartozás az építőiparban

Magyarországon a vállalkozási szférában mind a mai napig többszázmilliárd forintra becsülhető a körbetartozások mértéke. Ennek túlnyomó többsége az építőipart terheli. A 2009.március 6-i rendezvényen a Magyar Építőanyag-ipari Szövetség elnöke, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium munkatársa, a Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégiumának bírája, és egy tapasztalt ügyvéd járják körül az építőiparban évek óta napirenden lévő körbetartozás problematikáját, rálátást biztosítva a szakma, a jogalkotás és a jogalkalmazás tapasztalataira és megoldási javaslataira egyaránt. Az előadók részletesen szólnak az építőipari vállalkozók jogi védelmét biztosító hatályos szabályozásról, a tervezett módosításokról, a szerződési és szerződésen kívüli biztosítékok rendszeréről, az ügyvédek és a bíróság körbetartozásos esetekkel kapcsolatos gyakorlatáról. Az előadók a jelenlévők részére széleskörű konzultációs lehetőséget biztosítanak.

A konferencia weboldala még nem elérhető

A további részletekről, valamint a regisztrációról a Jogi Fórum folyamatosan frissülő http://www.konferencia.jogiforum.hu weboldala nyújt bővebb tájékoztatást.