A választási eljárásról szóló törvény és a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény rendelkezései jelenleg sem biztosítják a feltételeket a választási kampánypénzek eredetének és felhasználásának teljes átláthatóságához.

Összefoglaló a 2008. februári időközi országgyűlési képviselő-választási kampányra fordított pénzeszközök elszámolásának ellenőrzéséről a képviselethez jutott jelölő szervezetnél :

A 2008. februári időközi országgyűlési képviselő-választásra fordított pénzeszközök elszámolásának ellenőrzésére a budapesti 15. számú egyéni választókerületben képviselethez jutott KDNP-Fidesz jelölő szervezetnél került sor hivatalból. A választási eljárásról szóló törvény 1998 óta hatályos rendelkezései, valamint a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény előírásai – az ÁSZ visszatérő javaslatai ellenére – jelenleg sem biztosítják a feltételeket a választási kampánypénzek eredetének és felhasználásának teljes átláthatóságához. Az ÁSZ, mint jogalkalmazó szerv a jelen vizsgálatnál is – a korábbiakhoz hasonlóan – tudomásul vette, hogy a jelölő szervezetnél dokumentális ellenőrzést végezhet, csak azt veheti figyelembe kampányköltségként az elszámolásban, amit a jelölő szervezet annak minősít, továbbá amely az elszámolási határidőig megjelent a számviteli nyilvántartásaiban.

A közös jelöltállításra tekintettel kötött megállapodás értelmében mind a finanszírozás, mind az elszámolás – a jelölő szervezet nevében – a KDNP feladata volt. A jelölő szervezet az időközi képviselő-választással kapcsolatos forrásokról és ráfordításokról törvényes határidőben teljesítette beszámolási kötelezettségét. A Magyar Közlönyben nyilvánosságra hozott beszámolót megalapozó számviteli nyilvántartásban az időközi választásra fordított pénzeszközök ráfordításait a KDNP munkaszámmal különítette el a működéssel összefüggő kiadásoktól, így a beszámolóban közölt 908 ezer Ft ráfordítási adat a munkaszámos főkönyvi kivonatból, valamint a nyilvántartás alapját képező bizonylatokból levezethető volt.

Belső szabályozást vagy utasítást, az elszámolást teljesítő KDNP nem léptetett hatályba a választásokkal kapcsolatos speciális nyilvántartási és gazdálkodási teendők ellátásához. A gazdálkodási jogköröket az általános működésre vonatkozó hatásköri szabályok szerint gyakorolták. A jelölő szervezet – a közös jelöltállításra vonatkozó megállapodáson kívül – az időközi választással kapcsolatos gazdasági döntést nem hozott. A jelölő szervezet a szankció nélkül felhasználható egymillió forintos költséghatárt a rendelkezésre bocsátott dokumentációk szerint nem lépte túl. A párttörvényben rögzített forrásszerzést korlátozó előírásokat a KDNP – a nyilvántartások szerint – a beszámolóban feltüntetett országgyűlési képviselő-választásra fordított összeg forrásai vonatkozásában betartotta, forrásként kizárólag működési célú költségvetési támogatást jelölt meg.

A kampánytevékenységre vonatkozó, annak jogszerűségét igazoló szerződések, egyéb kötelezettségvállalási dokumentumok rendelkezésre álltak. A nyilvántartott kampányköltségek bizonylatai a könyvelési adatok alapján visszakereshetők voltak. Tartalmuk szerint a könyvelt gazdasági eseményt támasztották alá. A bizonylatok alaki és tartalmi követelményei – a könyvelési dátum rögzítése kivételével – megfeleltek a számviteli törvényben rögzített, a szabályszerű bizonylatra vonatkozó előírásoknak.

A Kormány a 2006. évi országgyűlési képviselő-választást követően előterjesztette a párttörvény és a választási eljárásról szóló törvény módosítását. Az Országgyűlés tárgysorozatba vette a törvényjavaslatot, elfogadására azonban nem került sor. Az ÁSZ ismételten javasolta a Kormánynak a választási eljárásról szóló törvény módosítását a választási kampány finanszírozásának teljes körű átláthatósága, ellenőrizhetősége érdekében. A Számvevőszék felhívta továbbá a KDNP elnökének a figyelmét a választással kapcsolatos források és ráfordítások elkülönített nyilvántartásának szabályozására, valamint a szabályszerű bizonylatolásra.

Az elkészített jelentés az Interneten, a www.asz.hu címen olvasható.