A Jogi Fórum már foglalkozott a választási eljárási törvény módosítása nyomán felállt új Országos Választási Bizottsággal. Ezúttal a testület elnökét, Dr. Bordás Vilmost kérdeztük az OVB munkájáról.

Az interjúban Bordás Vilmos Antal Attila, a Jogi Fórum újságírójának kérdéseire válaszolva beszél többek között az új testület összetételéről, az állandóság és megújulás problematikájáról, a Bizottság  leterheltségéről, a testület elé kerülő ügyekről, a “népszavazásdömping” kérdésköréről, valamint az OVB és az Alkotmánybíróság viszonyáról.

A jelenlegi összetételben 1 fő – Pozsár-Szentmiklósy Zoltán – tekinthető elméleti szakembernek, mivel Ő az ELTE Alkotmányjogi tanszékén tanít, a többiek ügyvédek, gyakorló jogászok. Ez természetesen azt eredményezi, hogy az üléseken kevesebb az elméleti vita, a problémák megközelítése gyakorlatiasabb.

A jelenlegi összetételű OVB a törvény értelmében mintegy 3 és fél évig változatlan összetételben fog működni. Arról jelenleg senkinek nem lehet tudomása, hogy a tagok személye a következő választás előtt mennyiben fog megváltozni. […] Az egységes választási joggyakorlat kialakítása és megőrzése természetesen értéket jelent.

Érdekesebb ügynek tekinthető, mely a szolgálati jogviszony és a jelöltállítás összeférhetetlenségével foglalkozik. […] Szintén érdekes és nagy vihart kavart a JOBBIK politikai hirdetése, melynek sugárzását egyes médiumok megtagadták. Ehhez hasonló ügy emlékezetem szerint még nem fordult elő az OVB joggyakorlatában.

Az utóbbi 2-3 évben egyesek nagy számban adtak be népszavazási kérdéseket. Ezek közül egyes kérdések annyira komolytalanok voltak, hogy azokban az OVB nem is hozott határozatot. […] a hitelesített kérdések esetén is többnyire utólag derül ki, hogy a kezdeményező szándéka már eredetileg sem az eljárás tényleges végig vitelére irányult, hiszen gyakran már a hitelesített aláírásgyűjtő ívet sem kívánják az egyes kezdeményezők átvenni, azaz nem kívánnak aláírásokat gyűjteni. […] Megfontolandó, hogy a népszavazásra vonatkozó jogi szabályozás nem szorul-e legalábbis részben kiegészítésre, annak érdekében, hogy a rendszerből az utóbb említett ügyek kiszűrhetők legyenek.

A magam részéről […] olyan OVB-t kívánok vezetni, mely mind a Legfelsőbb Bíróság, mind az Alkotmánybíróság határozatait tiszteletben tartja. […]A bírósági döntéseket tiszteletben kell tartani.

A teljes interjú elolvasható a Jogi Fórum interjúk mellékletében →