A compliance (megfelelés) mint jogi szakterület egyre fontosabb szerepet játszik a vállalatok életében: napról-napra hangsúlyosabb, hogy megfelelő képzettségű szakemberek álljanak a cégek rendelkezésre. A területhez szükséges korszerű tudásanyagot, információkat, jó gyakorlatokat azonban Magyarországon nehézségekbe ütközhet elsajátítani.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának szeptemberben induló új szakjogász képzése (amelynek megvalósításában a Magyar Vállalati Compliance Társaság is aktívan közreműködött) ezért egyedülálló lehetőséget biztosít a jelenlegi és a leendő szakemberek számára egyaránt a feladataik ellátáshoz szükséges ismeretek megszerzésére

A levelező rendszerű szakirányú képzés angol nyelven folyik, és távoktatási elemeket is tartalmaz. Célja, hogy a vállalati compliance (akár belső, akár külső megfelelési) területen dolgozó, jogász szakképzettséggel rendelkező szakemberek számára a szilárd és sokszínű etikai, kulturális, valamint jogi elméleti alapok megerősítése mellett a gyakorlati ismeretek bemutatásával széleskörű és jól alkalmazható tudást nyújtson.

A szakirányú továbbképzés körbejárja a compliance terület minden meghatározó kérdését.

  • Az alapozás során a hallgatók megismerkedhetnek a compliance fogalmával, főbb területeivel, etikai kérdésekkel, alkotmányos összefüggéseivel, valamint a jogi személyek vezetőinek felelősségére vonatkozó szabályokkal.
  • A speciális szakismeretek keretein belül szó lesz – többek között – a belső alapelveknek, üzleti etikai szabályoknak való megfelelésről, a külső jogszabályoknak való megfelelésről, valamint az ágazati szabályozásokról, így mindenekelőtt versenyjogi, fogyasztóvédelmi és adatvédelmi kérdésekről is.
  • A képzésben helyet kapnak pénzügyi jogi, büntetőjogi, munkajogi és környezetjogi témák bemutatása is.

A képzés gyakorlati részének keretein belül a hallgatók megismerkedhetnek a hazai és nemzetközi jó gyakorlatokkal a vállalati compliance program felépítése, elemei, végrehajtása, a kockázatkezelés és a compliance audit terén.

A naprakész nemzetközi kitekintést számos külföldi oktató részvétele biztosítja: a kurzus hangsúlyos sajátossága, hogy a belső és külső vállalati megfelelés elméletét és gyakorlatát speciálisan és jellemzően nemzetközi közegre vetítve vizsgálja, alkalmazkodva ezzel a mára általánossá váló, nemzetközi összetételű, és ily módon szükségképpen kultúraközi kihívásokat is magában foglaló menedzsment és vállalatirányítás speciális igényeihez. Mindjárt az első félévben egy német, egy amerikai és egy koreai oktató is segíti a kultúrák közötti kommunikáció fontosságának tudatosítását.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem compliance szakjogász képzése Budapesten jelenleg egyedülálló, így nemcsak egyéni érdeklődők számára, de vállalati szempontból is releváns lehet. A jelentkezés feltétele: jogász osztatlan szakon (korábban egyetemi szintű képzésben) szerzett oklevél, valamint az angol nyelv magas szintű ismerete.

Jelentkezési határidő: 2020. július 15.

A posztgraduális képzés (sikeres záróvizsga és szakdolgozatvédés alapján) vállalati compliance (megfelelési) szakjogász szakképzettséget tanúsító szakirányú oklevél kiadásával zárul, illetve LL.M. cím viselésére jogosít.

A képzésről bővebben az egyetem honlapján lehet tájékozódni, és ugyanitt lehet jelentkezni is: bit.ly/compliance-kepzes.