Az utazásunk megszervezését intézhetjük magunk, de rábízhatjuk egy ezzel foglalkozó vállalkozásra is. Ha ez utóbbit választjuk, azt főleg azért tesszük, mert bízunk abban, hogy a szakember nagyobb tapasztalattal rendelkezik, mint mi. De mit érdemes mindenképp tudnunk, mielőtt utazási  szerződést kötünk? – Az utazásokkal kapcsolatos legfontosabb jogi tudnivalókat Jagusztin Tamás, Pest Vármegyei Főügyészség Közérdekvédelmi Osztály osztályvezető ügyész foglalja össze.

„Az utazás az egyetlen dolog, amit ha megveszel, gazdagabbá tesz!”– tartja a mondás.

Ha kiválasztottuk a kívánt utazást, akkor annak megszervezésére, illetve az azzal kapcsolatos tanácsadásra szerződést köthetünk. Általában bonyolult nyelvezetű, jogi szakkifejezésekkel teli, sűrűn szedett betűkből álló szerződésekkel találkozunk. Ahány szerződés, annyi féle szöveg. Jogi segítség nélkül nehéz eldönteni, hogy mi az, amit előírhatnak a szerződésekben és mit nem, mi az, ami megfelel a jogszabályoknak és mi nem?

Az utazási vállalkozás lehet utazásszervező, utazásközvetítő vagy akár utazási tanácsadó is. De ezek között mi a különbség? Melyik milyen felelősséget vállal a pénzünkért az utazással kapcsolatban?

Szerződés utazásszervezővel vagy utazásközvetítővel

Az utazásszervező, utazásközvetítő olyan vállalkozás, amely utazási szolgáltatásokat állít össze és értékesít, vagy megbízás alapján másnak az utazási szolgáltatását kínálja.

Az utazásszervezővel, utazásközvetítővel kötött utazási szerződés alapján a vállalkozó az utazás megszervezésére, és a kapcsolódó szolgáltatások nyújtására, míg az utazó a díj megfizetésére köteles. Az utazóval előre kell közölni a fizetendő teljes díjat forintban meghatározva, és az ezen túl külön felszámításra kerülő adót, illetéket és egyéb kötelező terheket (így például üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték). Ha még további olyan többletköltségek merülhetnek fel, amelyeket az utazónak kell fizetnie, ezt is külön előre jelezni kell.

A szerződéskötés után a díj utólag már csak akkor emelhető, ha arról a szerződés külön rendelkezik.

A díj emelése kizárólag üzemanyagár, kötelező terhek vagy devizaárfolyam változása miatt történhet, és akkor is húsz nappal hamarabb értesíteni kell az utazót.

Ha a díjemelés mértéke a nyolc százalékot meghaladja, az utazó felmondhatja a szerződést.

Ha az utazásszervező mondja fel a szerződést, az utazó az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, vagy jogosult a teljes befizetett díj azonnali visszakapására.

Ha az utazás során bármilyen probléma felmerül, az utazónak haladéktalanul tájékoztatnia kell a szervezőt, az utaskísérőt vagy a helyszíni szolgáltatót.

Ha szerződésszegés állapítható meg, akkor az utas a részvételi díj arányos leszállítására vagy elmaradás esetén hasonló minőségű szolgáltatásra jogosult.

Az eddig ismertetett szabályok csak akkor érvényesek, ha utazásszervezővel vagy utazásközvetítővel kötünk szerződést, vagyis olyan vállalkozással, amely utazási szolgáltatásokat állít össze és értékesít, vagy megbízás alapján másnak az utazási szolgáltatását kínálja.

Az utazás tanácsadó felelőssége

Az utazási tanácsadó felelőssége az eddig ismertetettektől eltérő. Az utazási tanácsadó csak tanácsot ad az utazás megszervezéséhez, amelyért tanácsadási díjat kap. A tanácsadás keretében segíthet a repülőjegyek, a szállás vagy más utazási szolgáltatás lefoglalásában, de a foglalást az utazó maga intézi a saját nevére, és a díjat is közvetlenül oda (hotel, légitársaság) fizeti meg.

Fontos tudni, hogy az utazásért való felelősségvállalás kapcsán is jelentős különbség van az utazásszervező (utazásközvetítő) és az utazási tanácsadó között.

Az utazási tanácsadó csak azért tehető felelőssé, hogy kellő gondossággal adott-e tanácsokat, de nem felelős az utazásért, annak megfelelőségéért.

Tehát, ha az utazás elmarad, vagy bármely okból nem úgy sikerül, ahogy az utazó azt a foglalások alapján elvárta volna, de az utazási tanácsadó a tanácsadás során gondosan és jóhiszeműen járt el, nem tartozik kárfelelősséggel.

Ezzel szemben az utazásszervező az utazási szerződés megszegéséből eredő károkért felelős, kivéve, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegés az utazónak róható fel, vagy más olyan személy tehető felelőssé, akivel nincs kapcsolatban, vagy az utazásszervező észszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, vagy az elháríthatatlan volt, vagy elháríthatatlan és rendkívüli körülmények miatt következett be. Tehát az utazásszervező szigorú kártérítési felelősséggel tartozik az utazásért ellentétben az tanácsadóval.

Fontos! A felek közötti szerződésben a jogszabályok számos rendelkezésétől el lehet térni, ezért azt mindig kellő figyelemmel és alapossággal át kell tanulmányozni, és szükség esetén kérjünk szakmai segítséget.

Érdemes tudni azt is, hogy az ügyészség közérdekvédelmi szakemberei megvizsgálhatják az utazási szerződéseket, és amennyiben jogsértő feltételeket találnak, fellépnek a fogyasztók érdekében a bíróság előtt.

________________________________________________________________________________

Az ügyész feladata döntően a büntetőeljáráshoz kapcsolódik, felügyeli a nyomozást, vádat emel. Az ügyészek azonban nemcsak bűnügyekkel foglalkoznak, hanem az élet más területein is tartanak vizsgálatokat azért, hogy feltárják a jogsértéseket és fellépjenek azokkal szemben – még ha az ügyészség ezen tevékenysége nem is közismert. Szakmai tapasztalatuk miatt számos olyan kérdésre ismerik a választ, amelyek jól hasznosíthatók az élet sok területén.