Utazási árengedményre lehetnek jogosultak azok az utasok, akiknek az utazási csomagját befolyásolták a Covid19-világjárvány elleni küzdelem keretében hozott intézkedések. Az utazási csomagokról szóló irányelv ugyanis az utazásszervező objektív felelősségét írja elő – szögezi le az Európai Unió Bírósága C-396/21. számú, FTI Touristik (Utazási csomag a Kanári-szigetekre) ügyben hozott ítéletében.

Két utas egy Gran Canarián 2020. március 13-án kezdődő két hetes utazásra vonatkozó csomagot vásárolt egy német utazásszervezőtől. Az utasok az e szigeten a Covid19-világjárvány terjedése elleni küzdelem keretében 2020. március 15-én elrendelt korlátozások és az előrehozott visszatérésük miatt 70%-os árengedményt kértek. A tengerpartokat ugyanis lezárták és kijárási tilalmat alkalmaztak, így az utasok csupán étkezés céljából hagyhatták el a szállodai szobájukat. Megtiltották a medencékhez és a napozóágyakhoz való hozzáférést, és törölték a szórakoztató programokat. 2020. március 18-án a két utast arról tájékoztatták, hogy készen kell állniuk az említett sziget bármely pillanatban történő elhagyására, és két nappal később vissza kellett térniük Németországba.

Az utazásszervező megtagadta az utasoktól ezen árengedmény nyújtását, mivel úgy vélte, hogy nem lehetett felelős a mindennapi élettel együtt járó kockázatért”. A két utas ezt követően eljárást indított az utazásszervező ellen a német bíróságok előtt.

Az ügyben másodfokon eljáró müncheni I. sz. regionális bíróság az utazási csomagokról szóló irányelv értelmezését kérte a Bíróságtól. Ezen irányelv előírja, hogy

az utas megfelelő árengedményre jogosult azon időtartam tekintetében, amely alatt nem volt szerződésszerű a teljesítés, kivéve, ha az utazásszervező bizonyítja, hogy a nem szerződésszerű teljesítés az utazónak róható fel.

Itéletében a Bíróság azt a választ adja, hogy

az utas az utazási csomagjára vonatkozó árengedményre jogosult abban az esetben, ha az utazási csomagjában szereplő utazási szolgáltatások nem szerződésszerű teljesítését az ezen utas úti céljának helyén egy fertőző betegség – mint amilyen a Covid19 – terjedése elleni küzdelem keretében elrendelt korlátozások okozzák.

A nem szerződésszerű teljesítés oka, és különösen az utazásszervezőnek való betudhatósága ugyanis nem releváns, mivel

az irányelv az árengedményhez való jog tekintetében az utazásszervező objektív felelősségét írja elő.

Az utazásszervező csak akkor mentesülhet a felelősség alól, ha az utazási szolgáltatások teljesítésének elmulasztása vagy nem szerződésszerű teljesítése az utasnak róható fel, a jelen esetben azonban nem ez a helyzet. Ezzel szemben nincs jelentősége annak, hogy a Covid19-világjárvány világszintű terjedése miatt az utas lakóhelyén és más országokban is a jelen ügyben szóban forgóhoz hasonló korlátozásokat rendeltek el.

Az árengedményt a megfelelőségét illetően a szóban forgó utazási csomagot alkotó szolgáltatásokra tekintettel kell vizsgálni, és ezen

árengedménynek meg kell felelnie azon szolgáltatások értékének, amelyek nem szerződésszerű teljesítését megállapították.

A Bíróság pontosítja, hogy az utazásszervezőnek az utazási csomagra vonatkozó szerződésből eredő kötelezettségei

nemcsak a szerződésben kifejezetten meghatározott kötelezettségekre terjednek ki, hanem azokra is, amelyek e szerződés céljából adódóan kapcsolódnak hozzá.

A müncheni I. sz. regionális bíróság feladata, hogy azon szolgáltatások alapján, amelyeket az érintett szervezőnek a szerződéssel összhangban nyújtania kellett, megvizsgálja azt, hogy a spanyol hatóságok által hozott intézkedések elfogadását követően többek között az érintett szálloda medencéinek lezárása, e szállodában a szórakoztató programok hiánya, valamint a Gran Canaria tengerpartjaira való belépés és e sziget látogathatóságának lehetetlensége e szerződés ezen utazásszervező általi teljesítésének elmulasztását vagy hibás teljesítését képezhette-e.

E vizsgálat elvégzését követően az említett utazási csomagra vonatkozó

árengedménynek meg kell felelnie a nem szerződésszerűen teljesített utazási szolgáltatások értékének.