kivándorló haszonélvezete


Két Lotti # 2002.07.23. 12:30

Ha nem mond le róla és egyébként pedig a haszonélvezet be van jegyezve, akkor az fennáll élete végéig függetlenül a kivándorlás vagy állampolgárság tényétől.

A tulajdonos csak annyiban használhatja az ingatlant, amennybien a tulajdonos nem.  Lényegében neked max. jogod van a haszonélvezet gyakorlásának felfüggesztését kérni, de a haszonélvező élete végéig a használatra ő vagy az általa kijelölt személy jogosult.  Azért idemásoltam neked a vonatkozó részeket.

161. § (1) A tulajdonos jogosult a haszonélvezet gyakorlását ellenőrizni.
(2) Ha a haszonélvező a dolgot rendeltetésének meg nem felelő módon használja, rongálja, vagy a dolognak a haszonélvezet megszűntével való visszaadását egyébként veszélyezteti, és a tulajdonos tiltakozása nem vezetett eredményre, a tulajdonos biztosítékot követelhet.
(3) Ha a haszonélvező nem ad biztosítékot, a bíróság a tulajdonos kérelmére a haszonélvezeti jog gyakorlását biztosíték adásáig felfüggesztheti.
(4) A tulajdonost ezek a jogok azzal szemben is megilletik, akinek a haszonélvező a haszonélvezet gyakorlását átengedte.
 


Ügyvéd - Társasági szakjogász

péter tünde # 2002.07.09. 18:51

Szeretném megkérdezni, hogy édesanyám haszonélvezete megszűntethető-e egyoldalúan miután nyolc éve
Ausztráliában él, ausztrál állampolgár lett. Erre a kétségbeesett lépésre csupán azért vetemedtem, mert édesanyám alkoholizmusa folytán olyan társaságba keveredett mely veszélyezteti a tulajdonomat képező ingatlant, melyen haszonélvezete van. Egész pontosan férjhez megy olyan valakihez akiről már kiderült mást is kisemmizett. Azt olvastam, hogy a haszonélvezet gyakorlása átengedhető.Milyen megoldás van amellyel kivédhető a legrosszabb?
Köszönettel Tünde