) Az Európai Tanács megadta szükséges hozzájárulását, így az EU közelebb került az információs társadalom szerzői és szomszédos jogait szabályozni hivatott direktíva elfogadásához [Directive on Copyright and related rights in the information society]. A hivatalos nyilatkozatok szerint a hamarosan elfogadandó keretszabály hatalmas lépést jelent a szerzői jogosultak, de egyidőben az egész társadalom számára. Egyensúlyba kívánja hozni a jogtulajdonosok, a felhasználók, a technikai közvetítők és az oktatás érdekeit. Fontos cél, hogy szabályozni tudja a határon átlépő szolgáltatásokat is, de nem utolsó sorban, hogy a hagyományos és az on-line tevékenységek is megfelelő keretek között működjenek. A szabályok kivétel-technikán alapulnak: főszabály a jogtulajdonosok teljes , igen szigorú jogi védelme lenne, mely alól azonban a tagállamok (megfelelő kompenzáció mellett) a direktívában meghatározott kivételekkel felmentést adhatnak (ezzel védve az össztársadalmi érdekeket). Ilyen kivétel lehet – összhangban a WIPO idevágó egyezményeivel – pl. az Internet szolgáltatók működése során jelentkező un. átmeneti, ideiglenes tárolás is. Egyes szervezetek azonban már a Tanács aktusának napján keményen bírálták az elképzeléseket, mondván: kifejezetten a kiadók, szoftvercégek érdekeit védi.