Ez év őszén lát az igazságügyi tárca a cégtörvény felülvizsgálatához, több kérdésben a végrehajtási törvény módosításával párhuzamosan, a jogharmonizációs kötelezettségeinknek megfelelően. A várható változások – melyek a jövő év derekán épülhetnek be a törvénybe – többek között érintik a hivatalbóli törlési eljárást, melyet egyesek szerint alapvetően kellene megreformálni. A végrehajtási törvény változásaiból következő módosítások közé fog tartozni az, hogy a cégnyilvántartásban a cégek pénzforgalmi számláit is regisztrálni kell majd, illetve a végrehajtás tényének bejegyzése is meg fog történni. A hivatalbóli törlési eljárás eddigi legkritikusabb hiányossága, hogy nem rendezni a törölt cég vagyonának sorsát. Létezik olyan bírói álláspont, mely szerint ebben az esetben az állam vagy az érintett önkormányzat kellene, hogy e vagyonhoz hozzájusson, nem érintve ezzel a hitelezői jogosultságokat. Mások szerint a hivatalbóli törlés esetén jogszabályban kellene vélelmezni: a cég tagjai visszaélést követtek el. Az ügyészi kar oldaláról annak igénye merül fel, hogy a törlési eljárást szélesebb körű tájékozódáshoz kössék. Udvaros Judit, a Legfőbb Ügyészség osztályvezetője azt javasolja, hogy ne is kerülhessen sor törlésre felszámolási vagy végelszámolási eljárás nélkül. Kiemelik továbbá, hogy a törvényességi felügyeleti eljárás megindítására vonatkozó 1 éves határidő a gyakorlatban gyakran bizonyul rövidnek, kizárva ezzel a törvényesség helyreállítását. A további javaslatok és tervek között szerepel az, hogy az apport értékén kívül annak tárgyát is kötelező legyen nyilvánosságra hozni a cégközlönyben, remélhetőleg csökkentve ezzel a jogellenes apportálások számát.