A Magyar Köztársaság hivatalos lapjának 39. és 40. számának tartalomjegyzéke az MHK honlapjáról.

2001. évi MAGYAR KÖZLÖNY
39. szám április 3.

2001: IX. tv.
A nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) kihirdetéséről

49/2001. (IV. 3.) Korm. r.
A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről

50/2001. (IV. 3.) Korm. r.
A szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól

51/2001. (IV. 3.) Korm. r.
A doktori képzésről és a doktori fokozatszerzésről

52/2001. (IV. 3.) Korm. r.
Az egyetemi és főiskolai hallgatók részére nyújtható támogatásokról és az általuk fizetendő díjakról és térítésekről szóló 144/1996. (IX. 17.) Korm. rendelet módosításáról

53/2001. (IV. 3.) Korm. r.
Az igazságügyi szakértői névjegyzék számítógépes nyilvántartásáról

2001. évi MAGYAR KÖZLÖNY
40. szám április 5.

9/2001. (IV. 5.) GM r.
A nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról

3/2001. (IV. 5.) ISM r.
Az amatőr és a hivatásos sportolói versenyengedély kiadásának feltételeiről

7/2001. (IV. 5.) KüM r.
A Kereskedelemfejlesztési Célelőirányzat felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól

38/2001. (IV. 5.) KE h.
A Magyar Köztársaság ügyészi szervezetéről szóló 143/1997. (IX.30.) KE határozat módosításáról

39/2001. (IV. 5.) KE h.
Egyetemi tanári tisztség alóli felmentésekről

1031/2001. (IV. 5.) Korm. h.
A 2001. évi, határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről szóló 1111/2000. (XII. 23.) Korm. határozat módosításáról

10/2001. (IV. 5.) ME h.
Főiskolai tanárok felmentéséről

1979. évi 13. törvényerejű rendelet a nemzetközi magánjogról (egységes szerkezetben)

A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal közleménye

A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség közleménye