10/2001. (IV. 9.) EüM r.
Miniszteri rendelet hatályon kívül helyezéséről

11/2001. (IV. 9.) EüM r.
Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekkel kapcsolatos egyes engedélyezési eljárások során fizetendő igazgatási-szolgáltatási díjakról szóló 79/1999. (XII. 30.) EüM rendelet módosításáról

30/2001. (IV. 9.) FVM r.
A földművelésügyi ágazathoz tartozó szakképesítésekre szervezhető mesterképzés szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 27/1996. (X. 4.) FM rendelet módosításáról

9/2001. (IV. 9.) KöM r.
Az elemek és akkumulátorok, illetve hulladékaik kezelésének részletes szabályairól

1032/2001. (IV. 9.) Korm. h.
A 2001. évi gabonavetési hitelekhez szükséges állami kezességvállalásról és az agrárhitelekhez a 2001-2002. évi költségvetési törvényben biztosított 15 Mrd Ft kezességvállalási keret részbeni felhasználásáról

11/2001. (IV. 9.) ME h.
A Katonai Felderítő Hivatal főigazgatójának kinevezéséről

12/2001. (IV. 9.) ME h.
Főiskolai főigazgatói megbízások megerősítéséről

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Somogy Megyei Földművelésügyi Hivatalának hirdetménye

Tájékoztatás néhány fontosabb, a 2000. évre vonatkozó adatról (520-68/2001.)

A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal közleménye

A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség közleményei

Helyesbítés