A Magyar Szabadalmi Hivatal nemzeti úton tett védjegybejelentéseit és lajstromozott védjegyeit tartalmazó adatbázis kereshető adatelemei kiegészültek a Bécsi osztályozás jelzeteivel.

A Bécsi osztályozás a védjegyek ábrás elemeinek osztályozására szolgál. Ezekkel a jelzetekkel tudunk a védjegyek ábráinak elemeire keresni, ha például a saját, védjegyeztetni kivánt megjelölésünkhöz hasonlót keresünk. Ilyenkor először állapítsuk meg, hogy milyen elemekből áll a megjelölés, majd keressük meg az egyes elemeknek a Bécsi Osztályozásban legjobban megfelelő jelzeteket. A keresőablakba először ajánlatos egyet beírni, hogy lássuk a találatokat, majd “és” logikai kapcsolattal sorban a többit is megadhatjuk. Ha bizonytalanok vagyunk a jelzetek kiválasztásában tanulságos lehet az adatbázisból megnézni néhány ábrás védjegy jelzeteit.
A Bécsi Osztályozás a Szabadalmi Hivatal oldalán.