Az Európai Bizottság átfogó programot kezdeményezett annak érdekében, hogy adóztatási problémák ne gátolják a határokon átnyúló nyugdíjbiztosítási rendszerek működését az unióban.

A határokon átnyúló nyugdíjbiztosításnak elvben az egész unióban zökkenőmentesen kellene működnie, ennek feltételeit ugyanis az alapszerződésnek a tőke, a munkaerő és a szolgáltatások szabad áramlására vonatkozó előírásai megteremtik. A gyakorlatban azonban a tagországokban érvényben lévő konkrét szabályozások nem mindenben felelnek meg a szerződés rendelkezéseinek. A bizottság ezért mindenekelőtt azt tekinti feladatának, hogy tisztázza és érvényre juttassa az alapszerződésből fakadó követelményeket.

Jelenleg a tagországok társadalombiztosítási, illetve nyugdíjrendszerei közötti eltérések miatt nem biztosított, hogy az életük folyamán különböző tagországokban élő és dolgozó uniós állampolgárok az adóztatás és a nyugdíjuk szempontjából egyformán méltányos elbánásban részesüljenek. Az adórendszerek különbözősége miatt pedig problémát jelent, ha valaki más tagországban működő magán nyugdíjpénztár tagjává kíván válni, illetve ha a nyugdíjalapok más tagország polgárainak kívánják felajánlani szolgáltatásaikat.

További részletek a Korridor cikkében