A csillebérci ingatlan megvásárlására a Magyar Úttörők Szövetségével (MÚSZ) opciós szerződést kötő Mobilber Kft. bevonásával folytatódott pénteken az egykori úttörőtábor tulajdonjogának tisztázására indított per a Fővárosi Bíróságon.

A magyar államot képviselő Kincstári Vagyoni Igazgatóság (KVI) és az Ifjúsági és Sportminisztérium (ISM) azért kezdeményeztek pert a birtokviszony megállapítására, mert úgy látják: a MÚSZ és az ingatlan egykori kezelője, a Kommunista Ifjúsági Szövetség (KISZ) között 1989. június 27-én kötött ajándékozási szerződés érvénytelen, mert utóbbi az említett időpontban már nem létezett, az egyik kérdéses szerződést aláíró Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség (DEMISZ) pedig nem jogutódja a KISZ-nek.

A felpereseket képviselő ügyvéd, Jaczkovics László a tárgyaláson megerősítette korábbi álláspontját, amely szerint a KISZ 1989. április 22-i megszűnését követően a gyermektábor az állam tulajdonába került vissza.

Az úttörőszövetség képviseletében Korn József ügyvéd ennek kapcsán jelezte: több törvény is tartalmazza, így például az 1990. évi LXXIII-as is, hogy a KISZ jogutódja a DEMISZ. Közölte azt is, hogy az ISM-et nem tartja a perben jogképes szereplőnek.

A bíróság által időközben alperesként perbe vont Mobilber Kft. ügyvédje a tárgyaláson megjelenve értetlenségét fejezte ki amiatt, hogy a bíróság ügygondnokot rendelt ki a cég képviseletére, mivel nem tudta elérni a vállalkozást. Az ő közlése szerint azonban átvették azt a dokumentumot, amit a bírósághoz visszaérkezett tértivevény szerint a posta nem tudott számukra kézbesíteni.

Az álláspontok ismertetését követően a bíróság július 13-ra halasztotta a pert.

Jaczkovics László véleménye szerint ezt a pert az állam július 13-án a bíróság előtt meg fogja nyerni, annak ellenére, hogy az alperes egyik képviselője is úgy nyilatkozott a pénteki tárgyaláson, a pert kvázi megnyerték.