Az adatvédelmi biztos az állami hivataloknak a közérdekű adatok internetre vitelét, az internetezők számára polgári célú titkosítást, az internetszolgáltatóknak pedig adatkezelési elveik közlését ajánlotta, továbbá a reklámcélú e-mailek jogi szabályozását javasolta.

Nehezen hozzáférhetőek a közérdekű adatok

Az 1992-ben hozott törvény, mely a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szól, arra kötelezi a közhivatalokat, hogy tegyék közzé vagy hozzáférhetővé a tevékenységükkel kapcsolatos adatokat. A törvény csupán annyit köt ki, hogy a közhivatalnak 15 napon belül válaszolnia kell az állampolgárok adatkérésére, a válasz pontos formájáról és a nyilvánosságra hozandó adatok köréről azonban nem rendelkezik. A jogszabály szerint az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről annak tárolási módjától függetlenül – költségtérítés ellenében – a kérelmező másolatot kérhet.

Ez az eljárás azonban ugyancsak körülményes, a képviselői vagyonnyilatkozatokra vagy hasonló adatokra kíváncsiaknak ugyanis személyesen el kell menniük az illetékes hivatalba és ott saját pénzen lemásolni a kért dokumentumokat. Az adatvédelmi biztos az adatvédelmi törvény olyan módosítását javasolja, mely előírná, hogy a közérdekű adatok meghatározott körét tegyék közzé vagy elérhetővé elektronikus formában is, az elektronikus információszabadság megteremtése érdekében.

A teljes cikk az Index.hu-n olvasható