Az Országgyűlés 261 igen szavazattal, 6 ellenében, 28 tartózkodás mellett elfogadta az elektronikus aláírásról szóló törvényjavaslatot.

A Ház 167 igen szavazattal, 64 ellenében, 16 tartózkodás mellett fogadta el az egészségügyi szakellátási kötelezettségről, továbbá egyes egészségügyet érintő törvények módosításáról szóló előterjesztést.
Az egészségügyi módosító törvénycsomag – többek között – hatályon kívül helyezi az egészségügyi intézmények – szakmai berkekben “ágylábtörvényként” ismert – kapacitás-szabályozását, és helyette új szabály-rendszert ad.
A parlament 175 igen szavazattal, 100 ellenében, 5 tartózkodás mellett döntött a pénzügyi tárgyú törvények módosításának elfogadásáról.
A megszavazott törvényjavaslattal módosul – többek között – a hitelintézeti, az államháztartási és az értékpapírtörvény is, részben az Európai Unióhoz való csatlakozás miatt.
Módosította az Országgyűlés a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényt. Az előterjesztés 181 igen szavazatot kapott, 92 ellenében, 4 tartózkodás mellett.A parlament módosította a Párizsi Békeszerződésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező jogszabályt annak érdekében, hogy a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány kuratóriumába a kormány részéről állami vezető kerülhessen.
Az Országgyűlés elfogadta a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és felszámolására irányuló azonnali lépésekről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló előterjesztést.
A parlament ugyancsak megszavazta a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló egyezmény megerősítésére vonatkozó országgyűlési határozati javaslatot.
Elfogadta a Ház a Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság között a közúti és vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló egyezmény kihirdetésére vonatkozó törvényjavaslatot.
Ugyancsak elfogadták a képviselők a Magyar Köztársasság és a Cseh Köztársaság között a katasztrófák és súlyos balesetek esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló egyezmény kihirdetésére vonatkozó törvényjavaslatot.
A parlament megszavazta a lopott vagy jogellenesen külföldre vitt kulturális javak nemzetközi visszaadásáról szóló, UNIDROIT egyezmény kihirdetésére vonatkozó törvényjavaslatot.
Ezt követően az Országgyűlés – a mentelmi bizottság javaslatával összhangban – nem függesztette fel Barkóczy Gellért (FKGP) mentelmi jogát egy rágalmazási ügy kapcsán.
A törvényhozás Boda Ilona (FKGP) helyére Koppánné Kertész Margitot (FKGP) az alkotmányügyi bizottság tagjává, Koppánné Kertész Margit helyére pedig Kávássy Sándort (FKGP) a kulturális bizottság tagjává választotta.