Egyedülállóan szigorú törvényt fogadott el a francia nemzetgyűlés a szekták illegális tevékenységének korlátozásáról és visszaéléseik büntetőjogi kezeléséről.

Az új jogszabály értelmében a jövőben bírósági ítélet alapján feloszlatható minden olyan szektás mozgalom, amely korlátozza a tagok személyiségi jogait, törvénybe ütköző orvosi gyakorlatot űz, illetve hazug és félrevezető propagandát fejt ki.

A szektaellenes törvény felsorolja azokat a jogi eszközöket, amelyeket “hátrányos helyzettel való visszaélés” eseteiben kell alkalmazni az illegális eszközökkel élő szekták ellen, három évi elzárást, valamint 2,5 millió frankos (100 millió forint) pénzbüntetést helyez kilátásba a tett elkövetőivel szemben.

Az új szabályozás bűncselekménynek minősíti a “szellemi manipulálást”, amellyel “tudatlan vagy képességeinek korlátozott birtokában lévő személyeket” – kiskorúakat, szellemi fogyatékosokat, fizikai vagy lelki kényszernek kitett embereket – “olyan cselekményekre késztetnek, melyek súlyos hátrányt okoznak számukra, illetve eltanácsolják őket olyan lépésektől, amelyekkel ezek a károk kivédhetők lennének”.

Marylise Lebranchu igazságügy-miniszter a személyi szabadságjogok védelme szempontjából ítélte jelentős döntésnek a törvény megszületését.

Jean-Pierre Brard, a nemzetgyűlés szektaügyi specialistája nemzetközi jogi szabályozást sürgetett a szektás szerveződések ellen. A törvényt indokló beszédében kíméletlen keménységgel ostorozta “a spiritualitás és ezoterizmus leple alatt virágzó szervezeteket, melyeknek egyedüli célja, hogy hatalmat és pénzt szerezzenek”.

A francia szcientológia egyház, az új szabályozás első számú célpontja “kivételes törvényként” bélyegezte meg a jogszabályt.