“A kánonjog a megkülönböztetés művészete, mely képes lefordítani Krisztus akaratát az egyház számára” – fogalmazta meg Ferenc pápa üzenetében, melyet az ötven évvel ezelőtt Rómában alapított Kánonjogi tanulmányok előmozdításának nemzetközi társaságához (Társaság) intézett, fennállása fél évszázados jubileuma alkalmából. “A jog Krisztus akaratának közvetítése! A kánonjog a Megváltó Krisztus jelenlétének kifejezésével a közjót szolgálja” – hangsúlyozza a Szentatya.

“A kánonjogászok társaságának célja és egyben feladata, hogy a kánonjog szakértőit ​​a világ egyházi és polgári egyetemeiről összekösse és ezáltal előmozdítsa az Egyház élete számára fontos tudományág fejlődését a krisztusi akarat közvetítése érdekében” – fogalmazta meg Ferenc pápa  üzenetében, melyet a jubileumi ünnepségen Gianfranco Ghirlanda bíboros, a Gregoriana Pápai Egyetem (Gergely Egyetem) emeritus kánonjogász professzora olvasott fel.

“Az egyházjog és a polgári jog középpontjában a személy áll, a kánonjogban azzal a sajátossággal, hogy az személy alatt a Krisztusban megváltott, az Egyház tagjaként hűségesen élő embert érti.

Törvényein keresztül mind az egyház, mind a civil társadalom célja a közjó biztosítása, ami az Egyházban nemcsak egyfajta külső rend, amely lehetővé teszi az egyén számára kötelezettségeinek teljesítését és jogainak gyakorlását, hanem a Megváltó Krisztus jelenlétének kifejeződése, a kegyelem belső valósága, amely éppen azért közjó, mert minden hívőhöz hozzátartozik”

– magyarázza a pápa.

“A legfőbb törvény a lelkek üdvössége.”

“Az a tény, hogy Isten Népe, mint egyház a szentségre hivatott, megköveteli, hogy a kánonjog tudósai mindig tartsák szem előtt a legfőbb törvényt – suprema lex salus animarum – vagyis a lelkek üdvösségét, mert ennek a fényében kell minden egyházi törvényt megfogalmazni és értelmezni – hangsúlyozza a Szentatya. “Ezen a horizonton állhatatosak maradhatnak a kánonjog alapjához, Isten Igéje Kinyilatkoztatásához és az élő Hagyományhoz, továbbá

a kánoni normán keresztül alkalmazhatják a krisztusi tanítást minden hívő ember konkrét helyzetére, szem előtt tartva Jézus híres mondását, miszerint „a törvény van az emberért, nem pedig az ember a törvényért”.

Ferenc pápa így hozzáteszi: “Isten Népe a történelem folyamában él, ezért életformája és szervezete nem lehet változatlan, de éppen a kánonjog a megkülönböztetésnek az a művészete, mely

képes bármely korban lefordítani Krisztus akaratát az egyház számára.”

“Tudatnun kell a világgal Jézus irgalmának jelenlétét.”

“Egyszerűségre kell törekednünk és hitelesnek kell lennünk.

Az egyházi struktúrák hitelessége lelkipásztori és missziós megtérést igényel tőlünk.

Fel kell ismernünk és tudatnunk kell a világgal Jézus irgalmának jelenlétét” – emeli ki a pápa.

“A kánonjogi norma alkalmazása is az evangelizálás eszköze.”

“Lelkipásztorként sem hagyhatjuk figyelmen kívül a jogi normákat. Arra kell törekednünk, hogy a jog alkalmazása a krisztusi taítás felé vezessen. Feladatunk segíteni a krisztushívőket abban, hogy a jog szabályaiban megtalálják az irgalmas Jézus jelenlétét, aki nem elítél, hanem megbocsát és arra buzdít, hogy többé ne vétkezzenek, mert ő ehhez kegyelmét adja”

– hangsgúlyozza a Szentatya. “Ezért még akkor is, ha valaki nagyon súlyos bűnt követ el, az Egyháznak segítséget és lelki támogatást kell nyújtania ahhoz, hogy a bűnbánat során találkozhasson az Atya irgalmas arcával. Így evangelizálunk a kánonjogi norma alkalmazásával” – zárul Ferenc pápa üzenete, melyet az ötven évvel ezelőtt Rómában alapított „Kánonjogi tanulmányok előmozdításának nemzetközi társulatához” intézett.