Reklámnak minősül az egészségnevelési, illetve tudományos ismeretterjesztő célból sajtótermékben, szabadtéri reklámhordozón közzétett tájékoztatás, ha abban szerepel a gyógyszerkészítmény neve, vagy a terméket azonosító utalást tartalmaz – derül ki az egészségügyi miniszter rendeletéből, amely a Magyar Közlöny legfrissebb számában jelent meg.

A gyógyszert azonosító utalásnak számít például a nemzetközi szabadnév – ami a kémiai vegyület fantázianeve, a gyakorlatban a hatóanyag neve – továbbá a hatóanyag és a gyártó együttes nevének említése.

A rendelet, amely a június 1-jei kihirdetését követő 15. napon lép hatályba az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények (továbbiakban együtt: gyógyszer) és tápszerek reklámozását szabályozza.

A rendelet értelmében tilos reklámozni a kizárólag orvosi vényre kiadható, valamint a fekvőbeteg-gyógyintézeti felhasználásra engedélyezett, illetve orvosi rendelők, gondozóintézetek részére beszerezhető gyógyszereket, oltóanyagokat, és tápszereket.

Nem reklámozhatók azok a vény nélkül is beszerezhető gyógyszerek vagy tápszerek, amelyek árához – vényre történő beszerzés esetén – a társadalombiztosítás támogatást nyújt.

Sajtótermékben, és szabadtéri reklámhordozón nem tehető közzé olyan gyógyszer- vagy tápszerreklám, amely bizonyos betegségeket megnevez. A rendelet ezek közé sorolja a tuberkulózist, a szexuálisan terjedő betegségeket, egyéb súlyos fertőző betegségeket, köztük az AIDS-et, a daganatos betegségeket, a krónikus álmatlanságot, a cukorbetegséget és más anyagcsere-betegségeket.

A 6 hónaposnál fiatalabb csecsemőknek készült, anyatejet helyettesítő tápszer népszerűsítése szintén tilos, és nem reklámozhatók a közgyógyellátásra jogosultak részére térítésmentesen beszerezhető termékek sem.

A rendelet szabályozza a gyógyszerek és tápszerek szakmai célú reklámozását is, ami gyógyszerismertetésnek minősül.

A gyógyszerismertetést végző személy az általa ajánlott készítményből évente legfeljebb tíz csomagolási egységnyi térítésmentes mintát adhat. A minta kiszerelése nem térhet el a gyógyszer forgalombahozatali engedélyében szereplő legkisebb kiszerelési formától.

A gyógyszer reklámozója, illetve a reklámszolgáltató a gyógyszer rendelésére és forgalmazására jogosultnak nem adhat, nem ajánlhat fel, és nem ígérhet ajándékot, anyagi előnyt vagy más természetbeni juttatást, kivéve ha ezek csekély – 500 forintot nem meghaladó – értékűek és összefüggnek az érintett egészségügyi tevékenységével.

A gyógyszerek értékesítését vagy bemutatását segítő rendezvényeken a vendéglátásnak ésszerű – ötezer forintot nem meghaladó – mértékűnek és a rendezvény fő céljához képest másodlagosnak kell lennie.

Az ilyen bemutatókra továbbá a szakmai és tudományos rendezvényekre az egészségügyben, illetve a gyógyszerellátásban közreműködő szakembereken kívül más személy nem hívható meg.Karitatív célra térítésmentesen gyógyszer vagy tápszer csak olyan egészségügyi vagy szociális intézmény, illetve karitatív szervezet számára adható, ahol azok felhasználásának szakmai feltételei és ellenőrzése biztosított.