A jogszabály – amelynek célja, hogy megteremtse az egységes és hatékony közszolgálat alapjait – létrehozza a legfeljebb 300 fős főtisztviselői kart és bevezeti a vagyonnyilatkozat-tételt a szférában.
A törvény szerint elengedhetetlen, hogy a többletkövetelményekhez többletjuttatások járuljanak. A kormányzat a jogszabály elfogadásával bevezeti a teljesítmény szerinti bérezést a köztisztviselőknél.
A jogszabály hatályba lépése után a felsőfokú végzettség mellett a köztisztviselők számára kötelező lesz az etikai kódex betartása, az élettársakra is vonatkozó vagyonnyilatkozat és a szigorú vizsgarendszernek történő megfelelés.
Új intézményként létrejön a főtisztviselői kar, amelynek összlétszáma nem haladhatja meg a 300 főt. A főtisztviselőket a miniszterelnök nevezi ki. A testület a jogalkotó szándéka szerint kis létszámú, stratégiai szemléletű, távlatokban gondolkodó szerv lesz.
A törvény értelmében kikerülnek a köztisztviselői karból az ügykezelők és a fizikai alkalmazottak.