A lakosság megfelelő tájékoztatását igényli egyebek között az a jelentés, amelyet az Európai Parlament vizsgálóbizottsága fogadott el kedden Strasbourgban az úgynevezett Echelon globális elektronikus figyelő-lehallgató rendszerről.

Az Echelon az a hálózat, amelyet az Egyesült Államok tart fenn a világban, “angolszász szövetségeseivel” – Nagy-Britanniával, Kanadával, Ausztráliával és Új-Zélanddal – együtt. A rendszer figyel minden figyelhető elektronikus és más kommunikációt , beleértve a fax- és az e-mail-üzeneteket is.

Az amerikaiak nem tagadják – bár hivatalosan nem is erősítik meg – az Echelon létét, de magánbeszélgetésekben azt állítják, hogy az a nemzetbiztonsági szempontoknak alávetve működik, tehát például terrorista összeesküvések esetleges nyomait keresi a kommunikációs világhálón.

Az Európai Unió fő aggodalma az, hogy az “angolszászok” az Echelont üzleti, ipari titkok kifürkészésére – és az amerikai vállalatok tisztességtelen előnyhöz juttatására – is felhasználhatják. Washington ezt kategorikusan tagadja.

Az Európai Unió tagországaiban választott képviselőkből álló, de inkább csak konzultatív jogkörrel rendelkező Európai Parlament vizsgálóbizottsága képviselők szerint viszonylag távolságtartó megközelítést fogadott el jelentésében, az Echelonnak inkább a magánéletre jelentett veszélyeire helyezve a hangsúlyt, semmint az ipari kémkedésre. A bizottság mindazonáltal még azt sem tudta bizonyítani, hogy a rendszer létezik, azt pedig még kevésbé, hogy annak révén kémkedés folyik az EU területén európai vállalatok ellen.

A jelentés javasolja, hogy az EU-ban javítsák a magánélet védelmét biztosító intézkedéseket, illetve kezdjenek általános párbeszédet Washingtonnal az ipari kémkedés kérdéseiről. A bizottságban olyan vélemény is teret kapott, amely szerint a Kereskedelmi Világszervezetet (WTO) is keretadóként bevonhatnák az egyeztetésekbe.