Dr. Stumpf István kancellárminiszter július 10-én ismertette a Nemzeti Információs Társadalom Stratégia szerves részét képező Elektronikus Kormányzat Programot. A Miniszterelnöki Hivatal Informatikai Kormánybiztossága által készített dokumentum két fő célkitűzése a polgárbarát ügyintézés megvalósítása és a közigazgatás belső működési hatékonyságának javítása az internet és az elektronikus megoldások egységes alkalmazása által.

Az Elektronikus Kormányzat Program az első olyan dokumentum, amely mögött külön erre a célra létrehozott szervezet áll, a szükséges erőforrásokkal és eszközökkel. A kormány 2001-re 4,9 milliárd, a 2002. évre pedig mintegy 7,1 milliárd forintot különített el a Program végrehajtására.

“A modern állam és polgárainak kapcsolata gyökeres átalakuláson megy keresztül”, jelentette ki Dr. Stumpf István az Elektronikus Kormányzat Program bemutatása alkalmából tartott előadásában. A változás lényege, hogy az állam egyre inkább szolgál és szolgáltat, mivel elemi érdeke, hogy polgárai elégedettek legyenek az általa nyújtott szolgáltatásokkal. Az információtechnológia “csendes forradalma”, az információs társadalom kialakulása tovább erősíti és felgyorsítja ezt a folyamatot, ugyanakkor új kihívások elé is állítja az országokat. A központi közigazgatás és az önkormányzatok informatikai stratégiáinak egyszerre kell szólniuk az irány kijelöléséről, a lehetőségek kihasználásáról és az esélyteremtésről.

A Miniszterelnöki Hivatal Informatikai Kormánybiztossága által készített Elektronikus Kormányzat Program legfontosabb célja, hogy a polgárok szolgálata érdekében egységesítse a már meglévő, illetve a jövőben tervezett szervezeti és intézményi stratégiákat és informatikai fejlesztéseket. Magyarországon mindeddig ugyanis nem volt a közigazgatási informatikának közös gazdája. A minisztériumok, önkormányzatok, hivatalok elsősorban saját igényeik kiszolgálása, saját munkájuk megkönnyítése érdekében fejlesztették informatikai rendszereiket. Ennek következtében az egyes területeken elért jelentős eredmények ellenére elszigetelt rendszerek jöttek létre.

A 2000 nyarán létrejött Informatikai Kormánybiztosság feladata éppen ezért pontosan az, hogy az intézményi, ágazati szinteken túllépve, egységes, nemzeti, az állam szolgáltatói képességét növelő, a polgárok igényeihez alkalmazkodó informatikai programot készítsen, hajtson és hajtasson végre. Ennek megfelelően 2001-2002-re az Informatikai Kormánybiztosság összesen 36 különféle programot koordinál, amelyeket 17 közigazgatási szerv (minisztériumok és más közintézmények) valósít meg.

A program két központi célkitűzése a polgárbarát ügyintézés és a közigazgatás hatékonyabb belső működésének megvalósítása. Ezek révén a közérdekű információhoz való hozzáférés hamarosan olyan természetessé válik, mint a közművek szolgáltatásai: a vezetékes víz vagy az elektromos áram. A tervezett “intelligens igazolványok” segítségével akár otthonról, akár a munkahelyről, akár a közösségi hozzáférési helyekről biztonságosan elérhetjük majd a kormányzati rendszereket, és féltucatnyi, különböző funkciójú személyes dokumentumunk helyett elég lesz egyetlen kártyát használnunk. A polgárok egyre több ügyet intézhetnek el az interneten keresztül, mint például a gépjárművek átíratása, földhivatali tulajdoni lapokba való betekintés, vagy akár az elektronikus adóbevallás, útlevél kiváltás vagy meghosszabbítás. Ugyanakkor javulnak az ügyintézés hagyományos módjai is, így az elektronikus kormányzás nyújtotta előnyök azok számára is kézzelfoghatóvá válnak, akik még nem tudják közvetlenül igénybe venni az internetet.

A program tartalmazza az elkövetkező egy-másfél év konkrét fejlesztéseit is, amelyek végrehajtására a kormány 2001-re 4,9 milliárd, a 2002. évre pedig mintegy 7,1 milliárd forintot különített el. A dokumentum hangsúlyozza az Elektronikus Kormányzat Program folyamatos megújításának, a változó igényekhez és lehetőségekhez való igazításának szükségességét.

Dr. Stumpf István hangsúlyozta: “Ez az első alkalom, amikor minden szükséges feltétel a rendelkezésünkre áll az elektronikus kormányzás kialakításához: alapos nemzetközi és hazai kutatásokon, elemzéseken alapuló program, külön e célra létrehozott szervezet, valamint a végrehajtáshoz szükséges erőforrások és eszközök. A Kormányzati Portál gyorssá, kiszámíthatóvá, biztonságossá és jóval költséghatékonyabbá teszi a közigazgatás tevékenységét, és a polgárok hamarosan sorban állás nélkül, otthonról vagy a világból bárhonnan, a hét 7×24 órájában intézhetik ügyeiket.”