Az amerikai szövetségi hatóságok és a Microsoft elleni perekben érdekelt 18 amerikai állam azzal a kéréssel fordult az Egyesült Államok Legfelső Bíróságához, hogy ne teljesítse a Microsoft legújabb beadványában – amelyben Jackson bíró tevékenységének kifogásolása a legfőbb indoklás – leírt pontokat.

Az adminisztratív szervek indoklása szerint a Microsoft kérésének teljesülése estén is csak nagyon kicsi lenne annak az esélye, hogy az eddigi döntések megváltozzanak, ráadásul a Microsoft üzletmenetére sem lesz kedvezőtlen hatással az ügynek a mostani tervek szerint történő folytatása. Az indoklás részét képezi még, hogy az ügy további elhúzása tovább növeli az amúgy is jelentős piaci feszültséget és bizonytalanságot.

Az Amerikai Képviselőház 122 tagja a fenti dokumentumtól függetlenül olyan levelet juttatott el a törvénykezési szervekhez és a Microsofthoz, amelyben egyrészt sürgetik az ügy mielőbbi rendezését, másrészt felszólítják az érdekelteket a már megjelenése előtt erőteljes bírálatokat kiváltó Windows XP operációs rendszer esetleges jogi vonatkozásainak vizsgálatára.