Az Alkotmánybíróság a nyári szünetet követő első, hétfői teljes ülésén megvitatja azt az indítványt, amely az általános forgalmi adóról szóló törvénynek az adó levonásával összefüggő egyes szabályai alkotmányellenességének vizsgálatát kéri. A testület megtárgyalja azt az indítványt, amely a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló törvény rendelkezéseit támadja. Kedden kerül az Alkotmánybíróság elé a Polgári törvénykönyv (Ptk.) módosítása, az úgynevezett lex- Répássy, amelyet Mádl Ferenc köztársasági elnök több pontban is alkotmányellenesnek talált, ezért nem hirdette ki a parlament által júniusban megszavazott jogszabályt, hanem véleményezésre megküldte a taláros testületnek. Az államfő szerint a normakontrollra azért van szükség, mert a Ptk. új, válaszadásra vonatkozó rendelkezései korlátozzák a sajtószabadságot – ezen belül a szerkesztés szabadságát -, a személyhez fűződő jogok védelme érdekében.