Az Állami Számvevőszék szerint az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság első ízben októberre tervezett számlaegyenleg-értékesítési projektje nem kellően előkészített. A négymillió tb-járulékfizető kiértesítése 1,5 milliárd forintba kerül, azon a 2,8 millió dolláron túl, amit az ONYF annak a Fidesz-közelinek tartott IT-COM Kft.-nek fizet a projekthez szükséges számítógépes programért, amely versenytárs nélkül nyerte el tavasszal a közbeszerzési eljárást. Az ÁSZ jelentésében a Nyugdíjbiztosítási Alap politikai felügyeletére is kitér, amit jelenleg a Pénzügyminiszter gyakorol, de az egységes szakmai irányítás itt mind a mai napig nem megoldott.