A Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete (MTE) szerint a kormány által az őszi ülésszakon benyújtani kívánt, internetre vonatkozó törvényjavaslat ellentétes az Európai Unió vonatkozó irányelveivel és az internetes közösség szokásaival, s a jól működő önszabályozási folyamatba is szükségtelenül avatkozik be. Az Európai Unió információs társadalmi szolgáltatásokról szóló jogi normája – a tavaly nyáron elfogadott 2000/31/EK irányelv – azt mondja ki, hogy a tagállami jogalkotásnak arányosnak kell lennie az elérendő céllal, vagyis az állami beavatkozást csak a szükséges mértékig, korlátozottan tartja megengedhetőnek. Az állami jogalkotás mellett kiemelten ösztönzi az önszabályozás kiteljesedését. A kormány “Az információs társadalmi szolgáltatásokról és az elektronikus kereskedelemről” címet viselő törvénytervezete az MTE szerint ehelyett rendeleti úton kívánja szabályozni az informatikai biztonság követelményeit, a domainnevek hazai előírásait, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokkal kapcsolatos elektronikus archiválás szabályait és egyéb előírásokat. A tervezet a kéretlen levelekkel kapcsolatban az úgynevezett “opt-out” megoldást támogatja, vagyis azt, hogy az elektronikus levelek címzettjének kelljen jeleznie, ha nemkér további leveleket. Az MTE ezzel szemben az “opt-in” szabályozást támogatja: eszerint a felhasználónak egyértelműen előre kell jeleznie, hogy kíván-e kéretlen leveleket kapni. Az MTE kifogásolja azt is, hogy a tervezet csupán részlegesen alkalmazza az elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos irányelveket, valamint korlátozottan javasolja a sajtótörvény rendelkezéseinek és hatályának az internetes médiumokra való kiterjesztését. Az MTE közleménye szerint támogatja a kormányt az elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos törvénymódosítások terén, s fölajánlja szakmai együttműködését abban, hogy a törvényi szabályozás illeszkedjen az önszabályozás folyamatához.