“A Magyar Köztársaság Alkotmánya értelmében, az ügyészség az igazságszolgáltatás – különösen a büntető igazságszolgáltatás – része, annak rendszerében kivételes szerepkört tölt be. Az Alkotmány által kijelölt feladatköre összetett, büntető- és magánjogi hatásköröket egyaránt gyakorol, ezen túlmenően ellátja a közigazgatás törvényességi felügyeletét is. Büntetőügyekben tevékenysége átfogja az eljárás egészét: a nyomozás kezdetétől a büntetés-végrehajtás befejezéséig nélkülözhetetlen feladatai vannak. Tény, hogy ügyészség nélkül nem létezhet kielégítő bűnmegelőzés, nincs hatékony bűnüldözés és megvalósítható büntetőpolitika.”

További részletek a Magyar Köztársaság Ügyészsége oldalán