Csütörtökön, október 11-én tárgyalja az informatikai és távközlési bizottság, mint első helyen kijelölt bizottság – általános vita keretében – a T/5141 számú törvényjavaslatot. Az előterjesztés hivatalos címe: “Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.”

Mint a hosszú elnevezésből is kiderül, a vitaanyag – mint sokan várták – nemcsak az e-biznisz fogyasztói érdekvédelmét szabályozza, a témakör sokkal szélesebb: arról van szó, hogy a törvénytervezet kísérletet tesz a kommunikációs eszközök útján létrejött magánjogi jogviszonyok alapvető szabályainak determinálására.
A tervezet általános indoklása az alábbiakban adja meg a szabályozandó témaköröket:

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatással kapcsolatos adatszolgáltatás

Az elektronikus úton kötött szerződésekre vonatkozó szabályozás

A szolgáltató mögöttes felelősségének szabályozása

Az értesítés szabályozása a jogsértő információs társadalommal összefüggő szolgáltatásról

A kéretlen kereskedelmi megkeresésekre vonatkozó szabályok

A fogyasztóvédelemre vonatkozó rendelkezések

A törvény hatálya, az előzetes engedélyezést kizáró elv kimondásával

A felsorolás alapján látható, hogy a hálózati közvéleményt igencsak érdeklő kérdések regulázására tesz kísérletet a kormány. A törvény – ha még ebben a ciklusban elfogadásra kerül – minden bizonnyal átláthatóbbá teszi az interneten zajló gazdasági tevékenységet, ezzel hozzájárulva ahhoz, hogy tisztább viszonyok jöjjenek létre a hálózati szolgáltatások területén.