A korrupciót a magyarok többsége, hasonlóan a régióban élőkhöz, nem tartja normális dolognak, viszont a megkérdezettek fele adott már életében kenőpénzt – állapítja meg a Gfk Piackutató Intézet vizsgálata.

Az intézet a felmérést az idén nyáron végezte Magyarország mellett 11 kelet-közép-európai országban. A reprezentatív felmérés során mindenütt ezer felnőttet kérdeztek meg, kivéve Oroszországot, ahol kétezernél is több ember véleményére voltak kíváncsiak.
A felnőtt lakosság kétharmadának véleménye szerint Magyarország korrupt ország.
A közvélemény háromnegyede elutasítja azt az állítást, miszerint “a megvesztegetés teljesen természetes része az életnek, aki élni akarja életét, annak muszáj adnia.
A magyar válaszadók mindössze 17 százaléka ért azzal az állítással egyet, hogy a kenőpénz mindennapos dolog.
Azt a vélekedést, miszerint a kenőpénz teljesen szükségtelen, az ember bármit elérhet törvényes úton, a megkérdezettek több mint egyötöde (23 százalék) osztja. A többség értelmét látja a korrupció elleni harcnak, csak a kisebbség vélekedik úgy, hogy a korrupció mindig volt és lesz, ezért nem érdemes ellene küzdeni.
A válaszadók többsége, majdnem háromnegyede úgy vélekedik, hogy az államnak kellene harcolni a korrupció ellen, nem pedig a polgároknak.
A felmérések szerint a megkérdezettek fele azt mondja, hogy a jelenlegi kormánynak nem áll érdekében a korrupció elleni küzdelem.
A kutatás során feltették azt a kérdést is, hogy mit tenne a megkérdezett, ha tanúja lenne annak, amikor egy magánvállalkozás részéről valaki vagy egy magánszemély kormányzati tisztviselőt, közszereplőt megveszteget.
A válaszokból kiderült, hogy a többség nem tenne semmit vagy csak a rokonaikkal, barátaikkal osztanák meg ezen ismeretüket; ez a nagyjából egyforma két csoport az összes válaszadó kétharmadát teszi ki.
A megkérdezettek 15 százaléka értesítené névtelenül a rendőrséget, míg a bírósági tanúskodással együtt bejelentést csak a válaszadók 8 százaléka vállalná.
A válaszadók fele-fele érezte úgy, hogy a szocialista időben kevesebb, illetve ugyanennyi volt a korrupció.
A megkérdezettek szerint a korrupció az egészségügyben a legelterjedtebb, s hasonlóan vélekednek a régió országaiban élők is.
A felmérések szerint a korrupciós ranglistában az egészségügyet a rendőrség, a minisztériumok és a közhivatalok követik.
A nemzetközi összehasonlítás szerint a régió átlagához képest a magyarok közül kevesebben állítják, hogy korrupt országban élnek. Legnagyobb számban az ukránok tartják korruptnak országukat.
A térség lakóinak többsége értelmét látja a korrupció elleni harcnak, és majdnem egyöntetű a vélemény arról, hogy az államnak és nem az állampolgároknak kell harcolni a korrupció ellen.