A német kormányzó pártok előkészítették országuk legújabb, több engedményt tartalmazó bevándorlási intézkedéseit. A törvénytervezet a német lakosság gyors csökkenése miatt adódó gondokat – munkaerőhiány, a szociális háló fenntartása – próbálja orvosolni.

A legoptimistább előrejelzések szerint Németországnak évente összesen 50 ezer képzett munkaerőt, diákot és kétkezi munkást kell befogadnia ahhoz, hogy gazdasága jelenlegi fejlődésének ütemét – a népességszaporulat csökkenése mellett – fel tudja tartani. A jelenlegi negatív népszaporulati adatok szerint ötven év alatt 23 millióval is csökkenhet Németország lakossága. A kormánynak bemutatandó törvény a munkaerő áramlását szabályozza, és a német kormányzó koalíciót alakító Szociáldemokrata Párt és a zöldek közötti hosszas tárgyalások eredményét tükrözi. A zöldek hatására az intézkedések védelmet nyújtanak a kitelepítés ellen azok számára, akik üldöztetéstől félnek eredeti otthonukban. Ugyancsak a zöldek nyomására a szüleik után bevándorló gyermekek korát 14 évben szabták meg, Otto Schily belügyminiszter javaslata, a 12 éves korhatár ellenére. A jelenlegi törvények a 16 éves gyermekeknek engedélyezik, hogy szüleiket kövessék Németországba, a belügyminiszter érvelése szerint ez már túl előrehaladott kor ahhoz, hogy egy gyermek a változásokhoz könnyen alkalmazkodjon. Az intézkedéscsomag az ellenzéki keresztény demokraták éles bírálatát váltották ki, ők – a szeptember 11-i terrortámadások tükrében – szigorúbban kívánnák ellenőrizni a bevándorlást. Az intézkedéseket a német kormány már csütörtökön megtárgyalhatja és elfogadhatja, utána a Bundestag elé kerülne a törvény.

A magyar Gazdasági Minisztérium (GM) honlapján található információk szerint a német kormánnyal kötött egyezmények alapján 8789 magyar állampolgár dolgozhat Németországban. Ezen a kereten felül azonban szezonális munkák végzésére korlátlanul várnak embereket. Ugyanakkor tízezer informatikus gyorsított és egyszerűsített eljárás keretében juthat munkavállalási engedélyhez – ez nemcsak Magyarországra, hanem az egész világra vonatkozik. A GM adatai szerint 500 magyar jelentkezett erre a programra, 70-80 álláshoz is jutott. A kölcsönös egyezmények által meghatározott kvóták a következőképpen oszlanak meg: 2000-en vendéglátóiparban dolgozhatnak (ezt a keretet eddig magyar munkavállalók nem töltötték ki), vállalkozói szerződés alapján is végezhetnek munkát, 6789 fő/hónap a kvóta (azaz egy adott hónapban legfeljebb ennyi, magyar vállalat alkalmazásában álló ember dolgozhat Németországban, ebből legfeljebb 610 fő dolgozhat az építőiparban). A GM információi szerint ez a lehetőség igen keresett a magyar vállalkozók körében, a kvótát ezért gyakorlatilag mindig kihasználják.