A munkavállalók biztonságát erősítik a bérgaranciával kapcsolatos jogszabályok december végén hatályba lépő módosításai. A bérgarancia-juttatás igénybevételének új szabályait meghatározó, több munkaügyi vonatkozású törvényt módosító jogszabály a Magyar Közlöny 132. számában jelent meg.

A módosítás értelmében a november 22-i kihirdetést követő 30. napot követően kezdődő eljárásokban a felszámolók már nem mérlegelhetik, hogy igénybe kívánják-e venni a Munkaerőpiaci Alap bérgarancia alaprészéből elnyerhető támogatást, annak kérelmezése kötelező, ha nincs meg a kifizetések fedezete.

Amennyiben a felszámoló a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetnél foglalkoztatott munkavállalóknak járó bért nem tudja kifizetni, akkor köteles haladéktalanul a megyei vagy a fővárosi munkaügyi központhoz fordulni a visszatérítendő pénzügyi támogatás érdekében.

Ezt akkor kell megtennie, ha a felszámolási eljárás kezdő időpontját követően a felszámolási költségek fedezetét jelentő bevételek hiánya miatt a bérfizetési napon nem tudja kielégíteni a bértartozást.

Az a felszámoló, aki ennek nem tesz eleget, munkavállalónként számítva ezertől százezer forintig terjedő rendbírságot köteles fizetni.

Megszűnik továbbá az a korlátozás, hogy csak a felszámolást megelőzően legalább egy évig tevékenykedő cégek dolgozói számára vehető igénybe a bérgarancia-juttatás. Ez a segítség a cégalapítás időpontjától függetlenül igényelhető.

A törvénymódosítás kimondja azt is, hogy a pénzügyi támogatás a felszámolás kezdete előtt megszűnt munkaviszonyból származó bértartozásokra is fedezetet nyújt.

A törvénymódosítás a bérgarancia-szabályok megváltoztatásán túl foglalkozik még többek között a Munkaerőpiaci Alap Irányító Testületének döntési mechanizmusával, az alap felhasználási szabályaival. A módosítás elősegíti, hogy a Munkaerőpiaci Alap eredményesebben vehessen részt társfinanszírozóként az Európai Unió által támogatott programokban.