A tagállamok hétfői külügyminiszteri tanácsülésén elfogadott következtetések nem említik, hogy hány tagjelölt fejezheti be csatlakozását 2002 végéig. Elemzők úgy gondolják, hogy ez egyben Hubert Védrine francia külügyminiszter javaslatának elutasítását is jelenti.

A francia külügyminiszter javaslata szerint miután az Európai Bizottság tíz tagjelölttel nevezte lezárhatónak a csatlakozási tárgyalásokat 2002 végén, meg kellene fontolni, hogy nem lehet-e bevonni a körbe a fennmaradó két államot (Romániát és Bulgáriát) is. A hétfői külügyminiszteri ülés következtetései azonban nem foglalnak állást a kérdésben, nem tesznek említést sem tíz, sem tizenkét államról. Ehelyett azt hangoztatják, hogy a bővítés első körébe kerülő országok körének kijelölésére az Európai Bizottság 2002 októberére előre hozandó, soron következő országjelentései tesznek majd javaslatot.

Günter Verheugen úgy nyilatkozott, hogy az Európai Bizottság “teljes mértékben elégedett” az EU külügyminiszteri tanácsának a bővítéssel kapcsolatban hétfőn elfogadott állásfoglalásával. Jean-Christophe Filori szerint a tanácsülés vonatkozó végkövetkeztetései megerősítik a csatlakozási tárgyalások eddig alkalmazott módszerét és alapelveit, s a dolgok jelenlegi szakaszában ez a legfontosabb mozzanat.