Demszky Gábor első fokon megnyerte azt a személyiségi jogi pert, melyet Csurka István ellen indított. A MIÉP elnöke az általa szerkesztett Magyar Fórumban megjelent írásában azt állította, hogy Budapest jelenlegi polgármestere a hetvenes években önként jelentkezett az akkori államhatalom besúgójának.

A bíróság állásfoglalása szerint Csurka cikke tényként állítja, hogy a felperes ügynök volt. Ugyanakkor az állítást egy olyan korabeli rendőrségi jegyzőkönyvvel kívánta alátámasztani a MIÉP elnöke, mely a bíróság állásfoglalása szerint egyáltalán nem bizonyítja a Demszkyvel kapcsolatos a hetilap hasábjain megfogalmazott tényállást. A bíróság kimonda: a valótlan állítás sértette Demszky jó hírnevét, becsületét, továbbá alkalmas arra, hogy a nyilvánosság előtt rombolja a politikus hitelét. Csurka Istvánt 500 ezer forint kártérítés megfizetésére kötelezte a Fővárosi Bíróság. (Az elsőfokú döntés ellen valószíneleg fellebbezni fog a MIÉP elnöke.) Demszky korábban már elmondta, valóban be akarták szervezni a hetvenes években – minden eredmény nélkül. A szabad demokrata politikusról köztudott, hogy a demokratikus ellenzék meghatározó tagja volt.