A kormányoldal a drogtörvény enyhítését tervezi, mert a statisztikák szerint nem vezetett eredményre a szigorú törvény. A Legfőbb Ügyészség nem ért egyet a kormányzati elképzelésekkel, mivel a büntetőjogi szigor enyhítése szerintük indokolatlanul széles kört érint, és megnehezíti a rendőrség munkáját.

Az Orbán-kormány javaslatára elfogadott, 1999 tavasza óta hatályos szigorú drogtörvényt – egy felmérés szerint – a jogalkalmazók kétharmada teljesen hatástalannak tartja, és csak minden harmadik nyilatkozott róla kedvezően. A statisztikai adatok szerint Európa legszigorúbbnak tartott drogtörvényének alkalmazása óta nőtt a kábítószer-fogyasztással és -terjesztéssel összefüggésben elrendelt büntetőeljárások száma, de elsősorban olyan fogyasztók kerültek rendőrkézre, akik egy éven belül próbáltak ki először drogot. Nem igazolódott be azonban az ellenzék jóslata sem, hogy fiatalok ezrei kerülnek börtönbe a szigorú törvény miatt.

A kormányoldal a drogtörvény enyhítését tervezi, mert a statisztikák szerint nem vezetett eredményre a szigorú törvény. A drogárusokat szigorúan büntetnék, de szerintük indokolatlan a drogot egyszer kipróbálók bűnözővé nyilvánítása. Eddig a politikusok mellett a Legfőbb Ügyészség fogalmazta meg a törvényjavaslattal szemben a leghatározottabb ellenérzéseit – írja a Népszabadság. Õk ugyanis indokolatlannak és bizonyos értelemben logikátlannak tartják a szabályok enyhítését. Álláspontjuk szerint azok, akik csak néhány alkalommal próbáltak ki valamilyen drogot, nem tekinthetők függőnek, sem drogbetegeknek, ezért nem szükséges gyógyító kezelésük. Másfelől, a rendőrségi tapasztalatok azt mutatják, hogy a dealerek többnyire fogyasztónak állítják be magukat a hatóságok előtt. A törvény liberalizációja miatt azonban ezek a magukat fogyasztónak mutató terjesztők sem lesznek büntethetők – vélik a Legfőbb Ügyészség illetékesei.

A tervezett, kábítószerrel összefüggő módosítások alapgondolata az, hogy markánsabbá kell tenni a megítélésbeli különbséget a “keresleti” és a “kínálati” oldal szereplői között, éspedig úgy, hogy a terjesztők büntetése legyen szigorúbb. A hatályos jogszabályok szerint a fogyasztók mentesülnek a büntetőjogi felelősség alól, ha csekély mennyiségű kábítószerrel követték el a bűncselekményt, feltéve, hogy a kábítószer-függőséget gyógyító huzamos kezelésnek vetik alá magukat. A módosítás ezt a lehetőséget szélesítené. Így a büntetést nemcsak a kábítószer-függőségét gyógyító kezelés, hanem egyéb, hasonló rendeltetésű ellátás, illetőleg megelőző-felvilágosító szolgáltatás is helyettesíthetné. Ez nemcsak a kábítószerfüggők, hanem az olyan terjesztők esetében is így lenne, akik csekély mennyiségű kábítószert együttesen történő fogyasztás alkalmával kínálnak fel vagy adnak át másnak. A jelenlegi büntetési tételek – a tervezet szerint – lényegében nem változnának, ugyanakkor a bírók mérlegelési jogköre kiszélesedne: enyhébb esetekben 3 évig, egyébként 5 évig, 2 évtől 8 évig, 5 évtől 10 évig, sőt a jelentős mennyiségű kábítószer terjesztése 5 évtől 15 évi szabadságvesztéssel lenne büntetendő.