Lezárult Grespik László, a fővárosi közigazgatási hivatal felfüggesztett vezetőjének ügyében eljáró bizottság vizsgálata, amelynek eredményét nyolc napon belül eljuttatják a munkáltatói jogkört gyakorló vezetőnek, azaz Pintér Sándor belügyminiszternek.

A köztisztviselői törvény értelmében a miniszternek – a kézhezvételtől számítva – nyolc napja van arra, hogy kitűzze a fegyelmi tárgyalás idejét. A háromtagú fegyelmi tanács zárt ülésen, szótöbbséggel hozza meg határozatát. A tanács elnöke a munkáltatói jogokat gyakorló vezető, a tagoknak pedig nem lehet alacsonyabb a besorolása, mint az eljárás alá vont személynek.

A vizsgálat január 22-én kezdődött meg, és a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény szerint 15 nap állt a bizottság rendelkezésére a vizsgálat lefolytatására. Pintér Sándor belügyminiszter, a testület elnöke Lajtár József helyettes államtitkárt jelölte ki vizsgálóbiztosnak, további bizottsági tagoknak pedig Kara Pál és Eiselt György helyettes államtitkárokat.

A belügyminiszter azzal az indokkal függesztette fel a közigazgatási hivatal vezetőjét és indított ellene fegyelmi vizsgálatot, hogy Grespik László közszereplése során politikai párt érdekében nyilatkozott, és ezzel olyan magatartást tanúsított, amely hivatali feladatainak pártatlan ellátását veszélyezteti.