A Matáv nem ért egyet a Hírközlési Döntőbizottság internetes telefondíj számlázási elvi döntésével, és az ügyben kész bírósághoz fordulni – közölte Vígné Szalontai Katalin, a társaság igazgató-helyettese szerdai budapesti sajtótájékoztatóján.

A Hírközlési Felügyelet véleményt fűzött a hírhez. A bizottság elvi döntése szerint ha a távbeszélő-szolgáltató és az internetszolgáltató nem állapodik meg másként, akkor a távbeszélő-szolgáltatónak kell számláznia és beszedni az internethasználat telefondíját. Az igazgató-helyettes kifejtette: a Matáv értelmezése szerint a jogszabályból nem következik, hogy a távbeszélő-szolgáltató köteles számlázni és beszedni az internethasználat telefondíját, s ezért a társaság ezt június 1-jét követően nem végzi el. Az igazgatóhelyettes rámutatott: a döntőbizottság ebben az ügyben elvi állásfoglalást adott ki, s a Matáv csak konkrét ügyben fordulhat jogorvoslatért. A bizottság elvi állásfoglalása nem kötelezi a Matávot, de mivel a Matáv továbbra is elkötelezett híve az információs társadalom építésének, nem kívánja gátolni az internethasználat terjedését – tette hozzá. A Matáv ezért június 1-jéig vállalja a számlázást és díjbeszedést azon internetszolgáltatók helyett, amelyek a társasággal érvényes hozzáférési szerződés alapján ezt követően maguk számláznak. Ugyanakkor azon internetszolgáltatók helyett, amelyekkel a Matáv nem tud hozzáférési szerződést kötni, a társaság június 1-je után már nem számláz, hanem ideiglenesen a bíróság jogerős ítéletének meghozataláig egy harmadik felet kér fel, a világháló-használat telefondíjainak számlázására és a díjak beszedésére. Az igazgató-helyettes elmondta: a Matáv ezzel a döntésével azt kívánja bizonyítani, hogy az internetszolgáltatóknak nem kell feltétlenül saját számlázási rendszert kiépíteniük.

A tájékoztatón elhangzott: a Matáv minden olyan internetszolgáltatónak, amellyel megkötötte a hozzáférési megállapodást, 2002. január 1-jéig visszamenőleg kifizeti a bevétel megosztásból járó összeget. A Matáv álláspontját ismertetve Vígné Szalontai Katalin azt is kifejtette, hogy a hírközlési jogszabályok értelmében az internetes bevételek megosztásának feltétele a Matáv és az internetszolgáltatók között létrejött érvényes hálózati hozzáférési szerződés. Emlékeztetett arra, hogy a Matáv betartva a jogszabályokat március 23-ig megkezdte az egyeztetést a hozzáférési szerződések megkötésére az internetszolgáltatókkal. Így levélben megkereste a Hírközlési Felügyelet által regisztrált összes hazai internetszolgáltatót. A 131 internetszolgáltató közül eddig 73 jelzett vissza, 58 pedig nem jelentkezett. A sajtótájékoztatón ismertették az internetes díjakról, illetve a távbeszélő-szolgáltatók bevételmegosztási kötelezettségéről szóló rendeletet. E rendelet értelmében a nettó végfelhasználói árból csúcsidőben 30 százalék, azaz percenként 1,46 forint, míg csúcsidőn kívül 10 százalék, azaz percenként 0,26 forint illeti meg az internetszolgáltatókat. A nettó végfelhasználói ár csúcsidőben 4,88 forint, míg csúcsidőn kívül percenként 2,6 forint.

A Hírközlési Döntőbizottság (HDb) konkrét ügyekben hozott döntései azonnal végrehajtandó határozatok – közölte a Hírközlési Felügyelet (HíF) szerdán az MTI-vel. A közlemény leszögezi: a döntésekre nincs halasztó hatállyal a bírósági per sem. Így a határozat Matáv által történő esetleges bírósági megtámadása nem befolyásolja azt a törvényben rögzített tényt, hogy a testület konkrét ügyekben született döntései azonnal végrehajtandók. A közlemény kitér arra is, hogy a HDb elvi döntése elő kívánja segíteni a Matáv és a magyarországi internetszolgáltatók közötti, sajtónyilvánosságot is kapott vitás kérdések tárgyalásos rendezését. Amennyiben a HDb-hez az internetes telefondíj számlázással kapcsolatos konkrét beadvány érkezik, akkor testület a hatályos jogszabályok figyelembe vétele mellett, a konkrét körülmények alapos vizsgálata és mérlegelése, illetve szükség esetén a felek meghallgatása után hoz határozatot – tartalmazza közlemény.