Egy magánszemély közérdekű adat kiadása iránt indított perében azt kérte a Fővárosi Törvényszéktől, hogy az az alperest kötelezze az ún. kegyelmi ügyben keletkezett valamennyi irat számára történő kiadására. A Fővárosi Törvényszék elutasította a keresetet. De mivel is indokolta döntését?


A döntés indokolása során elhangzott, hogy a jelen ügyben vizsgált kegyelmi eljárás a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény hatálya alá tartozik (ld.: végrehajtási kegyelem).

E törvény iratmegismerésre vonatkozó szabályai kizárják a kegyelmi eljárások során keletkező iratok nyilvánosságát.

Indokolásában a bíró felhívta a figyelmet arra, hogy a Kúria hasonló tényállású ügyekben hozott precedensértékű ítéleteiben is azt állapította meg, hogy a kegyelmi eljárások iratai nem közérdekű adatok.

A jelen ügyben benyújtott kereset olyan, meghatározott személyhez köthető iratok kiadására irányult, amelyek kizárólag az érintett személy bűnügyi személyes adatait tartalmazzák.

A bűnügyi személyes adatok nem közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatok, következésképp a nyilvánosságra hozatalukat a törvény széles körű társadalmi érdeklődés mellett sem teszi lehetővé.