Az APÜSZ kifogással él az OVB pénteki döntése ellen, melyben elutasította a töredékszavazatok ügyében keletkezett beadványt. A szervezet szerint törvénytelen a visszalépett jelöltek töredékszavazatainak beszámítása a választási eredménybe.

Kifogással élt a töredékszavazatok ügyében az Országos Választási Bizottság (OVB) pénteki döntésével szemben az APEH Üldözötteinek Szövetsége (APÜSZ), azt kérve, hogy az iratokat terjesszék fel a Legfelsőbb Bírósághoz (LB). A szervezet kifogása szerint az OVB “politikai támadások kereszttüzében hozta meg határozatát, és ez rányomta bélyegét annak eredményére”.

Az OVB pénteken elutasította a parlamenti választások második fordulójában visszalépő jelöltek után számított töredékszavazatok ügyében Vecsernyés Sándor pécsi joghallgató beadványát. A beadvány szerint a választási eljárási törvény alapján kiesik a jelölt, ha a szavazás megkezdése előtt a jelöléséről írásban lemond, választójogát elveszti vagy meghal.

Az országos listán szerezhető mandátumokat a második fordulót követően osztják ki, a második fordulót megelőzően jelöltségéről lemondó – például másik párt javára visszalépő – személyt a listás mandátumok kiosztásánál kiesett jelöltként kell kezelni. A joghallgató szerint így a töredékszavazatok számításánál sem lehet figyelembe venni az ilyen jelöltre az első fordulóban leadott szavazatokat.

Az APÜSZ, még az OVB pénteki döntése előtt, Vecsernyés Sándor beadványához csatlakozva, annak megállapítását indítványozta, hogy a választások második fordulója előtt kiesett pártjelöltekre leadott elsőfordulós szavazatok nem minősültek töredékszavazatoknak. Az ezzel ellentétes gyakorlat pedig törvénysértő.