A távközlési piac felügyeletére és ellenőrzésére kapott megbízást a Hírközlési Felügyelet. A hírközlési törvény értelmében a jövőben többek között a távközlési társaságok jogkövető magatartását és a termékek minőségét felügyeli majd a testület. Reményeik szerint a piac zavartalan működése elősegíti a verseny éleződését, az árak csökkenését

Idén a hírközlési hatóság hivatalosan is megkezdi a távközlési törvényben foglalt piacfelügyeleti és ellenőrző tevékenységét. Az erre vonatkozó terveket a Hírközlési Területi Hivatal állította össze, amelyet a piaci szereplőket összefogó Szolgáltató Tanácsadó Testület véleményezését követően a Hírközlési Felügyelet (HÍF)elnöke hagy jóvá. A piacfelügyelet legfőbb célja a távközlési vállalatok jogkövető magatartásának, valamint a termékek minőségének ellenőrzése, és a fogyasztók védelme. Mindez nem jelenti azonban azt, hogy a HÍF közreműködésével olcsóbb lesz a telefon vagy a kábeltelevízió. A végfelhasználói árak meghatározásában a felügyelet nem kompetens, ugyanakkor az árszabályozás törvényi előírásainak ellenőrzését fontos feladatának tekinti.

További részletek: Népszava Online