A Legfelsőbb Bíróság (LB) októberre halasztotta Tocsik Mártának azt a polgári perét, amelyben a felperes Legfőbb Ügyészség kéri az alperes ÁPV Rt. és a jogásznő között 1996-ban megkötött két sikerdíjas megbízási szerződés semmisségének kimondását.

A két szerződés alapján összesen 804 millió forintos sikerdíjban részesült Tocsik Márta, ám ha a bíróság kimondja a szerződések semmisségét, a pénzt vissza kell fizetni. Tavaly a Fővárosi Bíróság a polgári perben első fokon elutasította a Legfőbb Ügyészség keresetét és szóbeli indoklásában úgy fogalmazott: Tocsik Márta végzett munkát a szerződések alapján. A Legfőbb Ügyészség fellebbezett a Fővárosi Bíróság döntése ellen és a hétfői tárgyaláson az LB előtt is fenntartotta keresetét, mely szerint a szerződések jogszabályba, illetve jó erkölcsbe ütközőek voltak és továbbra is kérte azok semmisségének kimondását. Tocsik Márta ügyvédje a hétfői tárgyaláson az elsőfokú ítélet helybenhagyását kérte és becsatolta egy, a jogásznő és az adóhatóság közti perben a Legfelsőbb Bíróság másik tanácsa által meghozott döntést, amelynek indoklása azt tartalmazza: Tocsik Márta elvégezte a vállalt munkát, az általa kiállított számlák valós teljesítést takarnak. Az LB hétfőn úgy határozott, hogy döntésének meghozatala előtt beszerzi az ügyvéd által hivatkozott és egy másik az ÁPV Rt. és Tocsik Márta közötti, jelenleg felfüggesztett polgári per iratait. Az LB a hat évvel ezelőtti privatizációs botrány nyomán indult polgári perben októberre halasztotta a következő tárgyalást.