A Hírközlési Döntőbizottság határozatokat hozott az Interdotnet Kft.-nek, mint kérelmezőnek a Bakonytel , a Dunatel, az Emitel és V-fon Rt.-vel szemben benyújtott kérelmeivel kapcsolatban. A határozatok – hasonlóan a korábbi Interdotnet-MATÁV vitához – összhangban vannak az I/2002. (III.7.) HDB elvi döntéssel.

A Döntőbizottság határozatai szerint a Bakonytel, a Dunatel, az Emitel és a V-fon Rt., mint távközlési szolgáltatók kötelesek a hozzáférést az igénylők részére egyenlő, hátrányos megkülönböztetéstől mentes műszaki, jogi és gazdasági feltételekkel biztosítani. A határozatok a díjmegosztás kérdésében is rendelkeznek, miszerint az internet-szolgáltatót 2002. január 1-jétől megilleti a 30/2001. (XII.23.) MeHVM rendelet szerinti díjrész függetlenül a hálózati szerződés megkötésétől, továbbá az internetszolgáltató nem kötelezhető az elérési szolgáltatás számlázására és díjának beszedésére sem.