Részletes belső vizsgálattal és a felelősök megnevezésével kell lefolytatnia belső vizsgálatát a Magyar Fejlesztési Banknak azzal kapcsolatban, hogy mekkora céltartalékképzésigény merülhet pótlólagosan fel a banknál – áll a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (PSZÁF) Magyar Tőkepiacban közzétett határozatában.

A határozat szerint a banknak 30 napon belül meg kell határoznia az esetlegesen felmerült céltartalékképzési igényét, illetve értékvesztés-elszámolással kapcsolatos kötelezettségeit. Az okok feltárása érdekében független könyvvizsgálót kell alkalmaznia a belső vizsgálat lefolytatásához, és amennyiben az többlettartalékigényt állapít meg, a mulasztásért felelős személyeket 30 napon belül, rendkívüli adatszolgáltatás keretében meg kell neveznie és a vizsgálat eredményét meg kell küldenie a felügyeletnek. A vizsgálatnak ki kell terjednie arra is, hogy a banknál maradéktalanul betartották-e az üzleti és banktitokkal kapcsolatos jogszabályi előírásokat.

A határozat annak nyomán született, hogy a Magyar Fejlesztési Bank közlemúltban kinevezett elnöke, Zdeborsky György az egyik napilapban azt nyilatkozta, hogy becslése szerint nem elképzelhetetlen, hogy a bank cértartalékhiánya eléri a 150 milliárd forintot. A banktól származó, friss információink szerint a hiány még ennél az összegnél is magasabb lehet, minthogy a bank választott könyvvizsgálója, a KPMG 2001-ről szóló jelentése is számos helyen utalt már a banknál tapasztalt hiányosságokra. Másrészt a kormány elképzelése szerint a banknak meg kell tisztítania portfólióját, s cégeit át kell adnia a privatizációs szervezetnek. Arról azonban még nincs döntés, hogy milyen áron -vagy esetleg ellentételezés nélkül kerülnek-e át az ÁPV. Rt.-hez. Az is komoly céltartaléképzési igényt jelenthet, hogy a cégek ugyan elkerülnek a banktól, de azok hitelei az MFB könyveit terhelik továbbra is, amelyre viszont újabb céltartalékot kell képeznie a banknak.