Súlyosan méltánytalan helyzetet, az alkotmányos jogokkal összefüggő visszásságot állapított meg az egészségügyben dolgozó és az ügyeleti szolgálatban résztvevő közalkalmazottak munka- és pihenőidejével kapcsolatban az állampolgári jogok országgyűlési biztosa.

Lenkovics Barnabás közleményében bejelentette, hogy a hatályos jogszabályok a kórházi orvosok ügyeleti szolgálata és annak díjazása tekintetében méltánytalanul hátrányos feltételeket állapítanak meg. Az ombudsman szerint súlyos méltánytalanság tapasztalható a háziorvosok ügyeleti szolgálatával kapcsolatban is, hiszen nem biztosítottak a feltételek sem az ügyeleti díj, sem pedig a munkaidő-pihenőidő biztosítása kérdésében. Jelenleg a készenléti- és összevont ügyeleti rendszerben dolgozó háziorvosok túlmunkával töltött ideje olyan magas, ami már komoly egészségügyi rizikófaktort jelent, és így felveti az érintettek lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez fűződő joga sérelmének közvetlen veszélyét – olvasható a közleményben. A vizsgálat eredményeként az ombudsman felkérte az egészségügyi, szociális és családügyi minisztert, hogy a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi, valamint az igazságügyi miniszterrel együttműködve hozza összhangba a munka- és pihenőidő feltételeit a jogrendszer egészével, és külön is a Munka törvénykönyvével.

Lenkovics Barnabás azért kezdeményezte a vizsgálatot, mert az elmúlt években számos panasz érkezett hozzá a kórházakban dolgozóktól, háziorvosoktól és a Magyar Orvosi Kamarától. A panaszosok sérelmezték azt a jogi helyzetet, amely kiemeli az egészségügyben dolgozó és az ügyeleti szolgálat ellátásában részt vevő közalkalmazottakat a Munka törvénykönyve hatálya alól, és számukra mind a munkaidő-pihenőidő, mind pedig az ügyeleti szolgálat díjazása tekintetében méltánytalanul hátrányos feltételeket állapít meg. A beadványok írói szerint a Magyarországon meghonosodott ügyeleti rendszer – gyakran 32 óra folyamatos munka – az orvosok kifáradásához vezet, és ez nemcsak azzal okoz alkotmányos visszásságot, hogy munkára kényszeríti a fizikailag-szellemileg fáradt orvost, hanem azzal is, hogy ez a helyzet veszélyezteti a betegellátást is, vagyis a betegek alkotmányban foglalt lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez fűződő jogát.