Február 6-án kelt határozatával a Matáv Rt. előfizetői hurok átengedésére vonatkozó módosított referenciaajánlatát Hírközlési Felügyelet Hírközlési Döntőbizottsága (HDb) elutasította.

Egyben kötelezte a Matávot, hogy 30 napon belül újabb referenciaajánlatot terjesszen elő jóváhagyásra. A HDb indoklása: a Matáv a határidőre benyújtott hiánypótlásában az egyes szolgáltatásra vonatkozó ellenértékek (különösen az egyszeri díjak) mértékében jelentős növekedés következett be a jelenlegi hatályos – korábban jóváhagyott – ún. teljesen felosztott költségek módszere (LRIC) alapján kialakított ellenértékekhez képest. A Hdb szerint a Matáv magyarázata az eltérésre sem a szolgáltatások tartalmának megváltozásával, sem az alkalmazott költségmodell-váltással nem magyarázható. A Matáv által a módosított ajánlattal benyújtott új ellenértékek – az ún. új jogosult szolgáltatóknak jelentős többletterhelést jelentve -, méltánytalanok és jogszabályi feltételeket is sértenek – állapítja meg a Döntőbizottság határozata.