A Hírközlési Felügyelet Hírközlési Területi Hivatala (HÍF) nyilvántartásba vette az első minősített hitelesítés-szolgáltatót, a Netlock Informatikai és Hálózatbiztonsági Szolgáltató Kft.-t. – az elektronikus aláírásról szóló törvény 2001. szeptember 1-i hatályba lépése óta. A minősített hitelesítés-szolgáltatónak rendkívül szigorú informatika biztonsági, minőségbiztosítási és szabályozási előírásoknak kell megfelelnie, melyet a HÍF a minősítési eljárás során ellenőrzött, és a későbbiekben is felügyel.

A HÍF 2003. március 19-i határozatával nyilvántartásba vette az első hazai minősített hitelesítés-szolgáltatót, a Netlock Kft-t. A Felügyelet eljárását az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény és a Hírközlési Főfelügyeletnek az elektronikus aláírással kapcsolatos feladat- és hatásköréről, valamint eljárásának részletes szabályairól szóló 151/2001. (IX. 1.) számú kormányrendelet szerint folytatta. A HÍF megállapította, hogy a Netlock Kft. megfelelt az elektronikus aláírással kapcsolatos minősített hitelesített szolgáltatókra vonatkozó követelményeknek. A Netlock Kft. a minősítéssel jogosulttá vált arra, hogy az elektronikus aláírásról szóló törvényben meghatározott mindhárom szolgáltatást végezhesse: az elektronikus aláírás hitelesítés-szolgáltatást, az időbélyegzést, és az aláírás-létrehozó eszközön az aláírás-létrehozó adat elhelyezését.

A Felügyelet minősítési eljárása során – többek között – megvizsgálta a szolgáltatónál a technikai, a működési, a személyi feltételeket és a biztonsági követelmények betartását. Ezek sorában szerepelnek a környezeti és a fizikai kockázatoktól való védelem előírásai. A tűz, a villám, az elektromágneses kisugárzás megakadályozása, az áramkimaradás, a betörés, a lopás és a lehallgatás elleni védekezés. Mindezek mellett a szolgáltatás folyamatát is vizsgálta a Felügyelet: a naplózás, az archiválás, a kulcskezelés, a regisztráció, a tanúsítvány előállítás, kibocsátás, visszavonás illetve a visszavonásról szóló közzététel eljárását. Az első minősített hitelesítés-szolgáltató megjelenését követően több – az információs társadalom kiépülését és a hiteles elektronikus adatcserét elősegítő – jogszabály változása várható.

Az elektronikus aláíráshoz kapcsolódóan további információk és hivatalos közlemények, hatályos nyilvántartások megtalálhatóak a HÍF honlapján, a Közlemények/Elektronikus aláírás menüpontban. További kérdésekkel fordulhatnak: Tasi Katalinhoz, a 4577-280 vagy a 06 20 943 8082 telefonszámokon.