Bukásmentes oktatás az általános iskola alsó tagozatán, nyelvi előkészítő 0-dik évfolyam a középiskolákban – egyebek között ez áll a közoktatási törvény tervezett módosításában.

A közoktatási törvény tervezett módosítása után az általános iskola alsó tagozatán megszűnne a bukás, a diákot csak szülői beleegyezéssel lehetne évfolyamismétlésre kötelezni. Az első három évben csak szöveges értékelést kapnának a diákok teljesítményükről. Nemzetközi felmérések szerint a magyar diákok tudásszintje évről-évre csökken. Az általános iskolákból kikerülő tanulók olvasási, szövegértési képessége az egyik legrosszabb Euróban. A közoktatási törvény módosítása után 2004-től az általános iskola első négy évében csak alapkészséget fejlesztő tantárgyakat lehetne oktatni, a szaktárgyak tanítása csak a felső tagozaton kezdődne meg.

Magyarországon a felvételire készülő középiskolások mindössze 19 %-a rendelkezik nyelvvizsgával, ezért a tárca tervei szerint 2004-től a középiskolákban úgynevezett 0-dik évfolyamok indulnak. Ezekben az osztályokban a tananyag 40 százalékát idegen nyelvi és informatikai oktatás tenné ki. Változik a felsőoktatási törvény is, a módosítástervezet szerint 2005-től kétszintű érettségi tehetnek a végzősök. Az emelt szintű érettségi egyben felvételi is lenne, a nyelvi érettségi pedig középfokú nyelvvizsgának számítana. Újdonság még, hogy az egyetemisták ezentúl bíróságon támadhatják meg a felsőoktatási intézmény döntéseit. A törvénymódosítások pénteken kerülnek a parlament elé.