Közlemény:

“A Magyar Tartalomipari Szövetség, a Linux-felhasználók Magyarországi Egyesülete, az FSF.hu Alapítvány a Szabad Szoftverek Magyarországi Népszerűsítéséért és Honosításáért, az FSN.hu Összefogás a szabad szoftverek elterjesztéséért Alapítvány és a Magyar BSD Egyesület a nemzetközi összefogáshoz csatlakozva tiltakozik a szoftverszabadalmak tervezett legalizálása ellen. A szoftverszabadalmak bevezetése az 1973-as müncheni Európai Szabadalmi Konvenció 52(2) szakaszával ellentétes, és a gazdaságra

  • különösen a kis- és középvállalatokra — rendkívül negatív hatással lenne.

Ezért kérünk mindenkit arra, hogy ismerje meg a com2002-92 számú direktívatervezet tartalmát, állításainak viszonyát önmagával és a tényekkel, várható gazdasági hatásait, majd forduljon a világnézetének leginkább tetsző párthoz, valamint országgyűlési képviselőjéhez a következő kéréssel:

Kérünk minden magyarországon működő pártot, hogy európai gyűjtőpártján belül kezdeményezzen szakmai érveken alapuló vitát a tervezetről és annak várható hatásairól, különös tekintettel az alapvető európai értékekre mint a jogbiztonság, a tudásalapú társadalom kiépítése, a kis- és középvállalkozók helyzetének javítása, valamint az alapvető emberi jogok tiszteletben tartása. Megkérünk minden pártot, hogy hivatalos véleményét a tervezetről kellő megfontolás után, de még az Európa Parlamentben tartott plenáris szavazás (Június 18.) előtt kellő idővel tegye közzé.

Kérjük kormányunkat, hogy ismerje meg a tervezet tartalmát, végezze el a lehetséges gazdasági hatások tanulmányozását elfogulatlan gazdasági szakemberek segítségével, majd az ez alapján kialakított álláspontját közetkezetesen képviselje az Európa Tanácsban.

Szervezeteink véleménye szerint a szoftverszabadalmak ügye szakmai kérdés, nem kívánnak állást foglalni pártpolitikai és világnézeti kérdésekben. Szervezeteink bíznak abban, hogy a kérdéssel kapcsolatban a szakmai érvek fognak dönteni.”