A Belügyminisztérium a lakás- és építésügy egységes irányítása érdekében szeptember 1-jétől a kormány felhatalmazásával önálló Országos Lakás- és Építésügyi Hivatalt hoz létre, vezetője Fegyverneky Sándor XIII. kerületi főépítész lesz – jelentette be Lamperth Mónika csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján.

A belügyminiszter elmondta: a hivatal feladata lesz az építés egészét felölelő egységes szakmai, irányítási, felügyeleti és ellenőrzési feltételek megteremtése, a lakás- és építésügyhöz kapcsolódó szabályozás és európai uniós jogharmonizáció során a tárcák közötti koordináció, valamint az országos szintű szabályozási tevékenység ellátása.

Lamperth Mónika azt is várja az új hivataltól, hogy érvényesítse az építésügy gazdaságélénkítő szerepét, és erősítse az építészet kultúrateremtő és -hordozó jellegét.

A hivatal teendői közé tartozik e célokhoz rendelt EU-források fogadása, és a hazai lakásépítési támogatásokkal együtt történő elosztása.

Tájékoztatása szerint az ország lakásállományának megújítása érdekében, az építési folyamat sajátosságai, valamint az épített környezet mint a nemzeti kultúra sajátos hordozójának védelme, színvonalának fejlesztése céljából szükséges a szakmai, hatósági szervezet létrehozása.

A hivatal kötelessége lesz a nemzeti lakásprogram végrehajtására a rövid-, közép- és hosszút távú fejlesztési irányok meghatározása, az építésüggyel összefüggő irányelvek, célkitűzések hosszú távú koncepciójának elkészítése, a lakás- és építésügyhöz kapcsolódó jogszabályok előkészítése.

Emellett az építéshatósági rendszer irányítása és korszerűsítése, a szakmai szervezetek felügyelete, az építésminőségi előírások elkészítése és betartásának ellenőrzése, a műszaki ellenőrzés szakmai felügyelete, az illetékes tárcák közötti hatósági és építés-felügyeleti munka összehangolása, valamint a lakás- és építésügyi civil szervezetekkel, érdekképviseletekkel való együttműködés bővítése is a hivatal tennivalói közé tartozik.

Lamperth Mónika tájékoztatása szerint az országos hivatal működteti majd a Széchenyi-tervhez kapcsolódó lakáspályázati rendszereket (bérlakásépítés, panelfelújítás), és fejleszti a lakáshoz jutást támogató rendszereket, például a lakbér-támogatásit.

Szükségesnek tartja továbbá, hogy a hivatal továbbfejlessze az építészeti és mérnöki tervezés és szakértés feltételrendszerét és alakítsa ki a település- és területrendezés szakmai feltételeit.

A belügyminiszter közölte, az új hivatal működtetése plusz forrást nem igényel, hiszen a tevékenység egy része ma is megjelenik az államháztartásban.

“De ha új feladata is lesz a hivatalnak – márpedig lesz ilyen – akkor arra a 2004. évi költségvetés keretében kell hozzá forrást rendelni” – tette hozzá.

A sajtótájékoztatót követően Lamperth Mónika is aláírta azt az ívet, amellyel a civil állatvédők szeretnék elérni, hogy a törvény szerint bűncselekemény legyen az állatkínzás.